Annons

Annons

Ny plattform ska hjälpa Handelsbanken bekämpa ekonomisk brottslighet

Handelsbanken kommer att använda en plattform från SAS Institute för att förebygga ekonomisk brottslighet och terroristbekämpning.

SAS Institute och Svenska Handelsbanken kommunicerar i ett pressmeddelande att man ”gör det möjligt för Handelsbanken att samordna samt skapa gemensamma rutiner och processer för att bekämpa ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering.”

– I takt med den snabba digitala utvecklingen och globaliseringen är finansiell brottslighet en stor global utmaning som även snabbt ökar i komplexitet.

– Ökade internationella transaktionsvolymer och transaktionshastigheter ställer inte bara ökade krav på automatisering, utan ställer även större krav på användning av dataanalys och dataintelligens för att identifiera avvikande mönster i komplexa och olikartade datamiljöer.

Annons

Annons

– Dataanalys är kärnan i SAS Institutes kompetensområde och lägger grunden för att framgångsrikt bekämpa finansiell brottslighet, säger Stu Bradley, Vice President of Fraud & Security Intelligence på SAS Institute i en presskommentar.

– Finansiell brottslighet är ett globalt problem som förändras snabbt. Systemlösningarna för att förhindra att Handelsbanken nyttjas för kriminell verksamhet måste förändras och utvecklas i snabbare eller i samma takt som de kriminellas metoder, säger Marie-Louise Dunberg, utvecklingschef för området Financial Crime på Handelsbanken.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons