Ekobrott

Ny plattform ska hjälpa Handelsbanken bekämpa ekonomisk brottslighet

Handelsbanken kommer att använda en plattform från SAS Institute för att förebygga ekonomisk brottslighet och terroristbekämpning.

Publicerad 2020-01-28

SAS Institute och Svenska Handelsbanken kommunicerar i ett pressmeddelande att man ”gör det möjligt för Handelsbanken att samordna samt skapa gemensamma rutiner och processer för att bekämpa ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering.”

– I takt med den snabba digitala utvecklingen och globaliseringen är finansiell brottslighet en stor global utmaning som även snabbt ökar i komplexitet.

– Ökade internationella transaktionsvolymer och transaktionshastigheter ställer inte bara ökade krav på automatisering, utan ställer även större krav på användning av dataanalys och dataintelligens för att identifiera avvikande mönster i komplexa och olikartade datamiljöer.

– Dataanalys är kärnan i SAS Institutes kompetensområde och lägger grunden för att framgångsrikt bekämpa finansiell brottslighet, säger Stu Bradley, Vice President of Fraud & Security Intelligence på SAS Institute i en presskommentar.

– Finansiell brottslighet är ett globalt problem som förändras snabbt. Systemlösningarna för att förhindra att Handelsbanken nyttjas för kriminell verksamhet måste förändras och utvecklas i snabbare eller i samma takt som de kriminellas metoder, säger Marie-Louise Dunberg, utvecklingschef för området Financial Crime på Handelsbanken.

Platsannonser

Logga in