Annons

Annons

Dame_Amelia_Fawcett_534.jpg

Dame Amelia Fawcett tar över ordförandeklubban i Kinnevik.

Ny ordförande för Kinnevik

Kinneviks valberedning föreslår att Dame Amelia Fawcett ska väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman 2018.

I dag meddelar Kinnevik att bolagets valberedning föreslår att Dame Amelia Fawcett, som har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2011 och har varit vice styrelseordförande sedan 2013, ska ta över ordförandeklubban. Hon ersätter Tom Boardman som har beslutat att avböja omval vid årsstämman 2018.

– Jag är mycket nöjd med att Amelia har accepterat att föreslås som styrelseordförande i Kinnevik. Sedan hon valdes in 2011 har Amelia varit en aktiv medlem i styrelsen, och bidragit med sina erfarenheter från att leda internationella bolag i ett flertal sektorer, såsom finansiella tjänster, media och telekom. Hon har även i flera år lett Kinneviks och portföljbolagens arbete inom bolagsstyrning, riskhantering, regelefterlevnad och ersättningsprinciper, som styrelseledamot och ordförande för relevanta styrelseutskott. Jag ser fram emot att arbeta än närmre med Amelia i hennes roll som styrelseordförande, kommenterar Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande.

Cristina Stenbeck fortsätter:

Annons

Annons

– Från styrelsen och valberedningen vill jag framföra vår djupa tacksamhet till Tom Boardman för hans väsentliga bidrag under hans sju år i Kinneviks styrelse, och Toms ledarskap under hans senaste två år som styrelseordförande.

Dame Amelia Fawcett har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2011 och utsågs till vice styrelseordförande 2013. Hon är även ordförande för Standards Board for Alternative Investments, styrelseledamot för State Street Corporation i Boston i USA samt ordförande för bolagets Risk Committee, och medlem av Board of the UK Treasury. Dame Amelia är vice ordförande och Governor för London Business School, ordförande för Prince of Wales' Charitable Foundation, och förtroendevald för Project Hope UK.

Hon hade chefsbefattningar inom Morgan Stanley under 1987-2006, och var Vice Chairman och Chief Operating Officer för den europeiska verksamheten under 2002-2006. Hon var styrelseledamot för Guardian Media Group under 2007-2013 och ordförande under 2009-2013.

År 2010 belönades hon med ordensutmärkelsen DBE (Dame Commander of the British Empire) av drottning Elizabeth II för hennes insatser inom den finansiella tjänstesektorn. Hon har en juristexamen från University of Virginia, USA, samt en kandidatexamen i historia från Wellesley College, USA.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons