Annons

Annons

Ny ordförande i Advokatsamfundet

Valberedningen har föreslagit Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande för Advokatsamfundet. Hon kommer att ersätta Bengt Ivarsson.

Advokatsamfundets valberedning har enhälligt beslutat föreslå Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i Advokatsamfundet. Hon kommer då att ersätta nuvarande ordförande Bengt Ivarsson. Till vice ordförande i Advokatsamfundet föreslås Tobias Fälth.

Ytterligare fyra nya ledamöter föreslås till Advokatsamfundets styrelse: Åsa Erlandsson, Mia Edwall Insulander, Anna Ulfsdotter Forssell och Erik Sjöman.

Till ny ordförande i disciplinnämnden att efterträda Lena Frånstedt Lofalk föreslås Börje Samuelsson och till vice ordförande föreslås Leif Ljungholm. Till ny ledamot föreslås Biörn Riese.

I en kommentar i pressmeddelandet säger Tomas Nilsson, ordförande i Advokatsamfundets valberedning:

– Vi är glada över att kunna presentera fem ytterst kvalificerade advokater som nya ledamöter i Advokatsamfundets styrelse varav fyra kvinnor.

De nya ledamöterna utses vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 15 juni.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons