FinansNyhet

Ny kod ska bidra till ansvarsfull kreditgivning

Publicerad

Branschorganisationen Svenska Bankföreningen och dess medlemsbanker inför en ny kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden. Koden innebär bland annat flera åtaganden beträffande utformningen av fakturor, delbetalningar och marknadsföring av krediter.

Andreas Henriksson

Det övergripande syftet med den nya koden är att värna om konsumenterna, verka för ett ökat förtroende för kreditmarknaden och gå före för god etik på konsumentkreditmarknaden.

“Det är oroande om förtroendet för kreditmarknaden sjunker i ljuset av de problem som myndigheter och andra pekat på under senare år. Inte minst viktigt är det att enskilda konsumenter inte hamnar i en situation av överskuldsättning. Därför har banker och finansbolag ett stort ansvar att agera etiskt på kreditmarknaden”, skriver Bankföreningen i ett pressmeddelande.

– Bankföreningen och våra medlemsbanker vill med koden bidra till god kreditgivningssed, ta ansvar och gå före för god etik på konsumentkreditmarknaden. Vi hoppas nu att även andra aktörer som erbjuder krediter följer efter, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Annons

Koden syftar till att konsumenterna förstår innebörden av det kreditavtal de ingår. Kreditprocessen ska vara transparent och krediten ska heller inte marknadsföras på ett påträngande sätt.

I den nya koden görs också flera åtaganden vad gäller utformningen av fakturor. Bland annat ska konsumenten, till exempel vid en kontokredit, kunna välja belopp att betala utan att lägsta belopp är ifyllt i förväg.

“Vidare ska möjligheten att delbetala inte lyftas fram på ett orimligt sätt och konsumenten ska inte, genom att råka betala fel belopp, riskera hamna i kreditavtal som han eller hon inte avsåg. Vid fakturaköp ska delbetalning inte vara det första alternativet. Dessutom ska banker som nyttjar kreditförmedlare i sina avtal med dessa reglera att kreditförmedlingen sker på ett etiskt godtagbart sätt”, skriver Bankföreningen.

Annons

Värt att notera är att alla marknadsaktörer som erbjuder konsumentkrediter inte berörs av den nya koden från Bankföreningen. Det är enbart dess medlemsbanker som kommer omfattas av den.

Annons