Nu går Carl-Viggo Östlund, tidigare vd för SBAB, in som ordförande i Investmentaktiebolaget QV, koncernmoderbolaget till QV Invest.
Juridik

Ny känd profil ingår i QV Invests räddningsteam

En konkurs kan vara nära men QV Invest och QV Svensk hälsa försöker stå pall. Nu går Carl-Viggo Östlund, tidigare vd för SBAB, in som ordförande i Investmentaktiebolaget QV, koncernmoderbolaget till QV Invest.

Publicerad 2017-10-10

Rekonstruktören Mikael Kubu aviserade den 20 september att rekonstruktionen av QV Invest och QV Svensk hälsa bör upphöra. Nu svarar styrelsen i bolagen, bestående av Allan Voreck, att företagsrekonstruktionerna bör fortsätta.

Skälet är att den nyvalda styrelsen, från och med den 29 september, i koncernmoderbolaget Investmentaktiebolaget QV (som äger 75 procent av aktierna i QV Invest) ”ser goda möjligheter att finna en finansiering för en ackordsuppgörelse”. Den nyvalda ledamoten i styrelsen är Carl-Viggo Östlund, tidigare vd för SBAB, och även styrelseordförande i det närliggande Papilly (Investmentaktiebolaget QV äger 14 procent av aktierna i First North-noterade Papilly efter en emission i sistnämnda bolag). I styrelsen sitter även Carsten Friberg, sedan december 2016, och Martin Lindgren, sedan december 2016. (Martin Lindgren satt även i styrelserna för QV Invest och QV Svensk hälsa men har nyligen lämnat dessa styrelser)

I yttrandena framgår det att fordringsägare har framfört önskemål om att delta i en kvittningsemission och om företagsrekonstruktionerna upphör och en konkurs inleds kan inte kvittningsemissionerna genomföras.

Ackordcentralens Mikael Kubu svarar dock snabbt på yttrandet i Stockholms tingsrätt och skriver att han inte ”har något ytterligare att tillägga utöver vad som angavs i min inlada till tingsrätten”.

Nu återstår domstolens beslut om rekonstruktionerna ska fortsätta eller ej.

 

Platsannonser