FinansNyhet

Ny intern kritik: advokater kräver mer transparens

Karl Woschnagg och Lars Kongstad
Publicerad

I ett brev till Advokatsamfundet efterlyser två ledamöter mer transparens kring val till samfundets styrelse och disciplinnämnd. Bakgrunden till förslaget är att "valberedningens arbete i Advokatsamfundet i allt väsentligt är oreglerat och för många ledamöter relativt okänt", står att läsa i brevet som Realtid tagit del av.

Miriam Istner-Byman

Realtid.se har fått tillgång till ett brev ställt till Advokatsamfundets fullmäktige med förslag om hur transparensen inom samfundet bör stärkas. Brevet är författat av advokaterna Lars Kongstad och Karl Woschnagg.

I brevet föreslår de två att fullmäktigemötet, som äger rum i juni, beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram riktlinjer för beredande av val av ledamöter i Advokatsamfundets styrelse respektive disciplinnämnd.

Syftet är att åstadkomma "en transparent och tydlig urvalsprocess med ökad möjlighet för ledamöter som önskar engagera sig i styrelsen eller disciplinnämnden att delta i processen".

Bakgrunden till förslaget anges vara att "valberedningens arbete i Advokatsamfundet i allt väsentligt är oreglerat och för många ledamöter relativt okänt".  Det står också att en tydlig och transparent process för nominering och urval av ledamöter till styrelsen och disciplinnämnden är av "stor betydelse".

Det föreslås att arbetsgruppen bland annat bör bestå av avgående ordförande Bengt Ivarsson och ledamöterna Magnus Johansson, Anna Steen samt Carl Svernlöv.

När Realtid.se kontaktar de som står bakom förslaget vill de inte utveckla sitt resonemang vidare utan skriver att de för närvarande inte har några kommentarer.. ”Frågan skall först beredas och behandlas och sedermera diskuteras enligt de regler som gäller för förslag ställda inom Advokatsamfundet".

Det är inte otroligt att det missnöje som finns rörande brist på transparens och öppenhet inom Advokatsamfundet är en del av förklaringen till den strid som blossat upp inom samfundet rörande valet av nästa ordförande, vilket Realtid.se rapporterat om.

Annons