Mattias Gromark & Eric Strand, Pacific Fonder
Mattias Gromark & Eric Strand, Pacific Fonder
Fonder

Ny förvaltare räds inte den passiva trenden

Atlant Fonder-ägda Pacific Fonder har lanserat fyra fonder som med dynamiska mandat ska erbjuda investerare ett alternativ. 

Uppdaterad 2016-04-27
Publicerad 2016-04-26

Den nystartade förvaltaren Pacific Fonder, med Atlant Fonder som huvudägare,  ska med fyra nya fonder och dynamiska och fria riskmandat ge både privata och institutionella investerare alternativ till vanlig risk. 

Fonderna lanserades i februari och går just nu att hitta hos Nordnet, Mutual Funds Exchange och Nasdaq. Det pågår förhandlingar med ytterligare en plattform i dagsläget, uppger bolagets vd Mattias Gromark till Realtid.se. Han förvaltar även fonderna Pacific Global Dynamic och Pacific Explorer Dynamic.

– Fonderna har fokus på bred global förvaltning och tillväxtmarknader och båda har dynamiska riskmandat. Det är fria mandat med hög avvikelse från index och med koncentrerade portföljer. Det är alltså motsatsen till indexförvaltning, säger Gromark.

De andra två fonderna förvaltas av Göteborgsbaserade Eric Strand: Pacific Absolute Return och Pacific Precious , absolutavkastande fonder med ett marknadsneutralt tänk, varav den ena investerar i aktier, räntor och alternativa tillgångar. Den andra är inom ädelmetaller.

– Jag har satt tre mål för vardera fond. Absolute Return har alltså absolut avkastning som ett mål. Mål nummer två är den riskfria räntan plus fem procent. Det tredje målet är att slå motsvarande fonder både när marknaden går bra och dåligt. Brummer Multi-Strategy är ett riktmärke till exempel.  Den andra fonden, Precious Metals siktar också på absolut avkastning och på den riskfria räntan plus tio procent vilket gör att den kommer svänga lite mer. En annan parameter är att vara bättre än guld, både under bra och dåliga perioder, säger Strand till Realtid.se.

Trenden mot passiv förvaltning är påtaglig samtidigt som hedgefondsektorn varken gått särskilt bra som helhet och genomgått ganska stora utflöden. Men Mattias Gromark tror att pendeln "någon gång slårt tillbaka och då måste det finnas ett alternativ".

– Flödesmässigt är det definitivt så att mer pengar går in i passiva produkter. Majoriteten av aktiva förvaltare har inte levererat, så är det ju generellt. Men vi hade inte tagit stegt om vi inte hade trott på vår förvaltning, säger han.

Eric Strand utvecklar temat vidare och säger att det enligt hans åsikt alltid kommer finnas behov av alternativa källor till avkastning.

– Jag tror att det kommer få mer och mer vikt. Nu har börsen gått ganska bra men om vi får en period där börsen inte går så bra så kommer den frågan komma upp ganska kraftigt. En fördel för oss är att en del av de stora inte levererat så bra den senaste tiden. Och eftersom det är UCITS-format så får du en säkerhet som institutionella investerare eftersöker, säger han.

Någon större marknadsföring ska bolaget inte ägna sig åt. Viktigare blir att få ut budskapet att förvaltningen är aktiv med hög active share, något som är viktigt i dagens klimat.

– Vi levererar fonder med ett fritt förvaltningsmandat som kan investera fritt från index och det är inte alla som gör det, se debatten kring storbankernas aktivt förvaltade fonder. Att storbankerna kanske lider av den här utvecklingen som innebär att indexkramare tappar marknadsandelar gynnar bara mindre,  nischade förvaltare, säger Gromark.

Förvaltarnas mål är att minimera risken i portföljen genom en mer dynamisk förvaltning och förmågan att gå både lång och kort olika positioner. Tanken är att uppnå stabilitet och undvika att investerare går in och ut med pengar beroende på marknadsläget.

– Timingen känns bra för fonderna, eftersom aktiemarknaden har varit hackig och är ganska högt värderad. Och det är svårt att veta vad man ska göra i obligationsmarknaden. Absolute Return-fonden har, för att knyta an till den igen, ett fritt mandat på räntesidan och kan ta korta och långa positioner på olika marknader. Vi kan till exempel gå kort amerikanska långräntor eller gå kort high yield vilket gör att vi de närmaste fem åren kan tjäna pengar på räntehöjningar. Något många obligationsfonder inte kan göra och de kommer framöver förlora en del pengar. Sedan siktar vi inom Absolute Return att äga exponering mot en del reala tillgångar, som skog, fastigheter och även guld och silver där också, säger Strand.

Pacific Precious-fonden ska följa prisutvecklingen för ädelmetaller men har ingen aktiv nettoexponering mot gruvbolag inom ädelmetallsbranschen.

– Vi ska som sagt komma bort från guldgruvorna, som är populära just nu men inte varit det på fem år. För pengarna går in nu och försvinner snabbt igen och sådana svängningar vill man inte vara med om som förvaltare. Vi ska leverera och tjäna pengar även när det går dåligt för precious metals, genom att gå kort till exempel, säger Strand.

Bolagets grundtes gällande marknaden är att man ska ha andra förväntningar på avkastning de kommande åren och vänta sig en lägre sådan men en högre volatilitet.

– Det skapar risker men även en del möjligheter. Det är ingen enkel uppgift men vi har ett fritt mandat och det kan vi förhoppningsvis utnyttja. Vi har en grundläggande, relativt positivt syn. Visserligen har prognosen för den globala tillväxten kommit ner men samtidigt har vi ett oljepris som kollapsat vilket så här långt nästan bara setts som negativt, de positiva effekterna kanske inte syns ännu men de kommer och det är många konsumenter som får ökad köpkraft i spåren av detta, avslutar Gromark.

Platsannonser