Juridik

Ny delägare till Fylgia

Advokatbyrån Fylgia tar in en ny delägare. Denna gång är det fastighetsgruppen som stärker upp med Martin Wiklundh.

Publicerad 2019-03-05

Martin Wiklundh kommer närmast från Advokatfirman Pedersen och arbetar främst med entreprenad- och konsulträtt.

Hur ser din bakgrund ut?

– Efter min examen vid Stockholms universitet gick jag den traditionella banan och genomförde notariemeritering vid tingsrätt. Under notarietjänstgöringen fick jag möjlighet att arbeta med ärenden vid fastighetsdomstol, vilket gjorde att jag blev intresserad av fastighetsrätt. När notarietjänstgöringen var avslutad fick jag anställning på advokatbyrå och arbetade då med M&A och då särskilt mot fastighetsbranschen. Vid denna tid väcktes mitt intresse för entreprenadjuridik som är det område som jag har specialiserat mig på och som fortfarande är det rättsområde som jag brinner särskilt för.

Vad tror du din största tillgång blir för Fylgia?

– Jag tror att min specialisering inom entreprenad- och konsulträtt är min största tillgång för Fylgia.

Hur ser framtiden ut inom ditt område?
– Byggbranschen har varit väldigt het de senaste åren. Min känsla är att vissa delar av byggbranschen alltjämt är het medan vi har sett en nedgång i vissa delar av branschen. Inom vissa segment så har det skett en väldig inbromsning. Vad gäller juridiken i branschen så ser jag med stor spänning fram mot de nya editioner av standardavtalen som är på väg ut på marknaden.

Platsannonser