Bank

Ny chef för Nordea i Danmark

Nordea har utsett sin chefsjurist Anders Holkmann Olsen till filialchef i Danmark.

Publicerad 2019-12-12

Som filialchef kommer Anders Holkmann Olsen att ha det övergripande ansvaret för att övervaka och rapportera den danska filialens övergripande verksamhet till koncernledningen och vd Frank Vang-Jensen, skriver Nordea i ett pressmeddelande. 

Anders Holkmann Olsen kommer även framöver vara chefsjurist.

På kapitalmarknadsdagen presenterade Nordea en ny organisation där ökat ansvar har lagts till bankens fyra affärsområden, Commercial & Business Banking, Personal Banking, Asset & Wealth Management och Wholesale Banking.

Nordea har inte längre rollen "country manager", men de fyra affärsområdena har vardera en country manager, och de fyra danska affärscheferna utgör den dagliga affärsledningen under samordning och ledning av Country Senior Executive.

Bjørn Bøje Jensen har haft rollen som Country Senior Executive sedan 1 december 2018 och han kommer att arbeta nära filialchefen Anders Holkmann Olsen när det gäller ledningen av Nordea Denmark och rapporteringen av den danska verksamheten till koncernledningen.

Platsannonser