Nytt jobb

Ny chef för Bank på FI

Martin Noréus är från och med den 23 januari ny verksamhetsområdeschef för Bank på FI. Han kommer att kvarstå som biträdande generaldirektör.

Uppdaterad 2017-01-11
Publicerad 2017-01-11

Martin Noréus har tidigare arbetat på verksamhetsområde Bank under åren 2009−2012, bland annat som biträdande verksamhetsområdeschef.

Nuvarande verksamhetsområdechef Uldis Cerps blir senior rådgivare till generaldirektör Erik Thedéen. Han kommer därmed fortsätta ha en central roll i FI:s ledning och i större utsträckning kunna fokusera på det internationella policy- och regelverksarbetet. Uldis Cerps kommer att fortsätta företräda FI i Baselkommittén och i styrelsen för Europeiska banktillsynsmyndigheten.

– Först och främst vill jag tacka Uldis för det utmärkta sätt han har lett FI:s bankområde, genom finanskrisen 2008 och under de stora förändringar som präglat finanssektorn sedan dess. FI:s banktillsyn går nu in i en ny fas, inte minst i och med att vi får ett större ansvar för Nordea-tillsynen. Vi behöver därför kraftsamla och fokusera ytterligare på att utveckla och effektivisera tillsynsarbetet. Jag är glad att vi har hittat en bra lösning där vi drar full nytta av Martins goda ledaregenskaper samtidigt som vi hanterar det ökade internationella arbetet och att jag knyter till mig en senior rådgivare vars omdöme och kunskaper jag värdesätter högt, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.
 

Platsannonser

Logga in