Finans

Ny CFO för Indutrade

Patrik Johnson har anställts som ny CFO i Indutrade och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Samtidigt etablerar Indutrade nya affärsområden.

Uppdaterad 2017-12-18
Publicerad 2017-12-18


Patrik Johnson som anställts som ny cfo tillträder sin befattning senast den 1 juli 2018 och efterträder Jan Öhman som lämnar Indutrade för en position utanför koncernen.

"Patrik Johnson har gedigen finansiell och industriell kompetens från globala och börsnoterade företag och har bland annat varit cfo för Seco Tools. Han kommer närmast från Sandvikkoncernen där han har varit cfo för Sandvik Machining Solutions".

- Indutrade är ett spännande och välskött bolag. Jag känner ett starkt engagemang för det nya ansvaret och jag ser fram emot att vara delaktig och bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Patrik Johnson.

- Vi är mycket glada över att välkomna Patrik till Indutrade. Med sin erfarenhet, kompetens och personlighet är vi övertygande om att Patrik kommer att tillföra mycket till vår framtida utveckling, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade

Vid årsskiftet kommer Indutrade att vara organiserad i åtta, istället för som nu, sex affärsområden. Som en följd av detta kommer även den befintliga ledningsgruppen att utökas. 

"Syftet med förändringarna är att stärka Indutrades plattform för fortsatt lönsam tillväxt, att kunna bibehålla hög förvärvstakt och att bättre tillvara den internationella kompetens som idag finns i bolaget”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

- Vår historia går tillbaka till 1978 och sedan dess har koncernen behållit några grundläggande principer som fortfarande gäller - decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt. I nästan 40 år har dessa principer präglat utvecklingen av vår koncern och de kommer att fortsätta prägla utvecklingen även framöver, säger Bo Annvik, VD och koncernchef. 

Efter förändringen kommer Indutrades åtta affärsområden att vara: Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology, Benelux, DACH, Finland (tidigare Engineering & Equipment) och UK.

Indutrades ledningsgrupp kommer från och med den 1 januari 2018 att utökas och bestå av följande medlemmar med respektive ansvarsområden: vd och koncernchef är Bo Annvik, Ekonomi- och finansdirektör blir allts Patrik Johnson som tillträder senast 1 juli 2018, Förvärvs- och affärsutvecklingschef blir Jonas Halvord, Senior Vice President,  som tillträder 8 januari 2018, Flow Technology – Morgan O’Brien, Senior Vice President, ny medlem av ledningsgruppen Fluids & Mechanical Solutions – Göte Mattsson, Senior Vice President, Industrial Components – Joakim Skantze, Senior Vice President, Measurement & Sensor Technology – Patrik Stolpe, Senior Vice President, Benelux – Robert Timmer, Senior Vice President, ny medlem av ledningsgruppen DACH – Markus Rueedin, Senior Vice President, ny medlem av ledningsgruppen.

Platsannonser