FinansNyhet

Ny aktör tar över Stibor

Publicerad

Den 20 april tar Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) över beräkning och administration at Stibor.

Camilla Jonsson

SFBF är ett svenskt dotterbolag till Global Rate Set Systems, en oberoende specialist och leverantör av finansiella benchmarktjänster, och de tar nu över Stibor-ansvaret från Financial Benchmarks Sweden, som är ett dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Det framgår av ett pressmeddelande från Svenska Bankföreningen.

Stibor är ett kritiskt referensvärde i Sverige och finns därmed registrerad i EU-kommissionens förteckning över kritiska referensvärden. Dessa ska ha anpassats till ny lagstiftning, Benchmark Regulation, BMR, före utgången av 2021. SFBF kommer under 2020 att lämna in en ansökan om auktorisation enligt Benchmarkförordningen till Finansinspektionen.

Bankföreningen skriver att med anledning av benchmarkförordningen och den anpassning som förordningen kräver, kommer kostnaden för att administrera och underhålla Stibors verksamhet att öka.

Annons

Licensavgifter kommer därför att införas från och med den 1 maj, för de banker och andra aktörer som önskar erhålla Stibor i realtid.

Stibor kommer dock även i fortsättningen att finnas tillgänglig utan kostnad, men med en senarelagd öppen publicering.

Annons