Illustration: Pixabay
Försäkring

Nu vänder SEB trenden på flyttmarknaden

Nya tjänster har satt stopp för SEB-kundernas utflytt av pensionsförsäkringspengar.
 

Publicerad 2020-08-27

SEB var en av de stora förlorarna när det gäller flytträtten av pensionsförsäkringar under 2019. Då flyttades det ut 2,9 miljarder kronor mer än det flyttades in till SEB:s livförsäkringsbolag, enligt en rapport från Sak & Liv. Nu vänder dock trenden för SEB och flytten in till bolaget ökar.

Under 2019 blev SEB ett valbart alternativ på traditionell försäkring i ITP, men inte inom fondförsäkring, vilket påverkat SEB:s flyttflöde negativt. Det säger Maria Hedman, försäljningschef Pension & Försäkring i SEB, till Realtid.

– Nu ser vi dock att flytt in till vår traditionella försäkring ökar, vilket är positivt. Det är delvis en följd av att kunderna nu söker en mer stabilare och förutsägbar placering för hela eller delar av sitt
pensionskapital som de tidigare byggt upp i fondförsäkring, säger Maria Hedman.

Som Realtid berättade under onsdagen så har 160 miljarder kronor flyttats mellan livbolagen i Sverige de senaste fem åren. Nettoeffekten är att 55 miljarder kronor har bytt förvaltare, men SEB är det enda bankbolag varifrån det flyttas ut mer pengar än det flyttas in. Trots detta är Maria Hedman mycket positivt inställd till flytträtten.

– SEB har sedan länge aktivt drivit frågan om fri flytträtt, eftersom vi är övertygade om att det är kunden själv som ska få bestämma vem som ska förvalta deras pensionskapital. Att det nu är stora flöden i marknaden är en naturlig följd av en ökande flyttmarknad, säger hon.

Under 2020 har bolaget vänt trenden och till skillnad från 2019 ökar nu inflytten, bland annat tack vare nya rådgivningsprodukter. Det handlar främst om digitala verktyg och tjänster kopplade till
befintligt produktutbud.

– Vi fortsätter nu att utveckla produkter och tjänster för att kunna ge råd till kunderna som kan säkerställa en långsiktigt bra pension. Vi gör också ett antal förändringar som syftar till att förenkla
och förtydliga kring kundens och vår egen administration, och tillsammans gör detta att vi nu ser en positiv trend på flyttmarknaden där flytt in till oss ökar, säger Maria Hedman.

Platsannonser

Logga in