Annons Annons

Nu startar fonden Carnegie Total

Den 30 augusti startade Carnegie Total, en ny allokeringsfond för ditt långsiktiga sparande. Carnegie Total investerar i några av våra mest framgångsrika fonder och förvaltas av ett beprövat placeringsråd.

Uppdaterad 2016-09-01
Publicerad 2016-08-31

Vad är Carnegie Total?

Carnegie Total är en allokeringsfond som investerar i flera andra fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning. Man kan också kalla Carnegie Total för en "fond i fond", vilket ganska bra beskriver hur det fungerar.

Vilka fonder ingår?

Carnegie Total investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder, till exempel aktiefonderna Carnegie Sverigefond och Carnegie Asia, samt räntefonderna Carnegie Corporate Bond och Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Vi har kompletterat våra egna fonder med fonder från OPM, Optimized Portfolio Management AB. OPM är ett fondbolag som vi känner väl, och som är specialister på det som kallas alternativa investeringar, till exempel private equity och hedgefonder. OPM har också en globalfond som vi gillar, Global Quality Companies.

Vad är 60/40?

60/40 innebär att ungefär 60 procent av Carnegie Total utgörs av aktiefonder samt alternativa investeringar och ungefär 40 procent utgörs av räntefonder. Det är en internationellt beprövad modell som många förvaltare har använt före oss. Det har visat sig att en lite större del aktiefonder ger långsiktiga möjligheter, medan räntefonder kan agera som stötdämpare i oroliga tider. Traditionellt sett har räntefonderna placerat i statsobligationer med låg avkastning, men Carnegie Totals räntefonder investerar främst i företagsobligatiner som har bättre möjligheter att skapa avkastning. 

Varför nästan bara Carnegie Fonder?

Vi investerar i våra egna fonder för att det är dem vi tror på allra mest. Carnegie Fonder har funnits sedan 1988 och våra förvaltare har stor kunskap om de företag och marknader vi investerar i. Vi har en beprövad investeringsfilosofi, fokuserad värdeförvaltning, som vi är ganska ensamma om - och som vi verkligen tror på för framtiden.

Vilken risknivå har Carnegie Total?

Målsättningen är en femma (i det lägre intervallet på volatilitetsskalan 10-15) på EU:s sjugradiga riskskala, där en etta är den lägsta risknivån och sju den högsta. Riskskalan återspeglar fondens volatilitet, det vill säga hur kraftigt dess värdeutveckling har rört sig, upp såväl som ner. Till exempel har Carnegie Likviditetsfond, som investerar i svenska statspapper och är ett alternativ till ett vanligt bankkonto, en tvåa på riskskalan. Carnegie Rysslandsfond investerar i ryska aktier och har en sjua. En femma, som Carnegie Total ska ha, tycker vi är en balanserad nivå i ett långsiktigt sparande.

För vem passar Carnegie Total?

Carnegie Total är aktivt förvaltad av ett erfaret placeringsråd, och målsättningen är att i alla lägen vara den mest attraktiva lösningen för ett långsiktigt sparande. Fonden kan passa dig som vill ha ett tryggt sparande med god riskspridning, till exempel i ditt pensionssparande. Diskutera gärna fonden och dess alternativ med din rådgivare.

Vad kostar Carnegie Total?

Förvaltningsavgiften är 1,75 procent och målsättningen är att den årliga avgiften, det vill säga totala kostnader inklusive förvaltningsavgift, inte ska överstiga 2 procent. Vi tar inte ut någon avgift för underliggande fonder från Carnegie Fonder.

Hur arbetar ni med ansvarsfulla investeringar?

Som aktiva förvaltare investerar vi inte i vad som helst, utan letar företag som är finansiellt stabila och har en hållbar verksamhet. Vi gör en noggrann analys av företagen både före och efter en eventuell investering, och sållar bort dem som inte uppfyller våra krav. Till exempel vill vi att de uppfyller FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Generellt sett har vi en bra och nära kontakt med våra innehav, vilket innebär att vi snabbt kan få svar på våra funderingar.

Både Carnegie Fonder och OPM har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi tar också extern hjälp för att granska företagen: Carnegie Fonder samarbetar med GES - Global Engagement Services, och OPM samarbetar med ISS Ethix. Du kan läsa mer om vår syn på ansvarsfulla investeringar här.

Vem förvaltar Carnegie Total?

Carnegie Totals ansvarige förvaltare är Magnus Gustafsson, som har arbetat i branschen sedan 1996. Till sin hjälp har Magnus ett placeringsråd bestående av Carnegie Fonders vd Hans Hedström samt förvaltarna Fredrik Colliander, Babak Houshmand och John Strömgren. Dessutom är samtliga fonder som ingår i Carnegie Total också de aktivt förvaltade. 

Hur kan jag få veta mer om Carnegie Total?

Läs gärna med om Carnegie Total i produktbladet , i fondbroschyren eller på vår hemsida.

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.

Platsannonser