FinansNyhet

Nu lyfter M&A-marknaden igen

Christina Kokko, Vinge, Tobias Wåhlen, Lindahl, Carl Westerberg, Gernandt & Danielsson, Jan Litborn, Glimstedt och Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld advokatbyrå. Foto: Respektive bolagChristina Kokko, Vinge, Tobias Wåhlen, Lindahl, Carl Westerberg, Gernandt & Danielsson, Jan Litborn, Glimstedt och Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld advokatbyrå. Foto: Respektive bolag
Christina Kokko, Vinge, Tobias Wåhlen, Lindahl, Carl Westerberg, Gernandt & Danielsson, Jan Litborn, Glimstedt och Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld advokatbyrå. Foto: Respektive bolag
Publicerad

Sveriges ledande advokatfirmor kommenterar marknadsläget och väljer ut årets mest intressanta transaktion så här långt. Efter ett knaggligt första halvår väntar många en ketchupeffekt till hösten.

Olof Ehrs

Den svenska M&A-marknaden är i tydlig uppgång efter ett tidigare svagt läge. Det visar Realtids förfrågningar bland några av landets ledande advokatbyråer. Nya affärer och bättre marknadsklimat ger branschen en tydlig skjuts framåt. Gemensamt för samtliga är lägre aktivitet i mars och april, men sedan har det vänt. Ett tydligt exempel är Sveriges största advokatbyrå Vinge.

– Vi ser sedan ett par veckor en ökad tillströmning av nya M&A-mandat. Fortsatt mest mindre till medelstora men definitivt ökad aktivitet. Det är nu till och med några controlled auctions (ett begränsat antal intressenter bjuds in att lämna bud på försäljningsobjektet, red:s anmärkn) igång igen. Vi har också flertal förfrågningar avseende publika bud, säger Christina Kokko, partner på Vinge.

Vad är det som driver transaktionsmarknaden?
– Främst affärer inom branscher som inte har påverkats särskilt negativt av pandemin såsom till exempel anläggning och installation, IT, medicin och hälsa samt life science. Vi ser inte särskilt många förvärv inom krisdrabbade branscher. Även om dessa bolag borde kunna plockas upp billigt så anses det nog för svårförutsägbart och riskabelt och det är svårt att finansiera.

Annons

Hur har den svenska M&A-marknaden påverkats av krisen?
– Den svenska M&A-marknaden har gått ned markant och det är nästan bara de mindre och medelstora transaktionerna som genomförs. Det görs trots allt ändå ett antal transaktioner och då som sagt i branscher som inte påverkats så mycket, ofta tilläggsförvärv. Till övervägande del är det bilaterala processer.

Förra året hade Vinge rapporterat in 38 stycken M&A-transaktioner till analysföretaget Mergermarket i slutet av maj. I år är det 29, och då till ett betydligt lägre sammantaget värde.

Årets mest intressanta transaktion enligt Vinge är när riskkapitalbolaget Altor i maj gick in som majoritetsägare i infrastrukturbolaget Eleda Infra Services Group. Så sent som i januari köpte Eledas ledning ut ett annat riskkapitalbolag som ägare, Triton.

Annons

– Mitt under corona-krisen sjösattes en komplex affär där Altor blev ny ägare tillsammans med management, samtidigt som Eleda gjorde tre tilläggsförvärv från olika parter. Samtliga intressenter, köpare, säljare, rådgivare och banker arbetade på distans och väldigt få sågs överhuvudtaget. Teams och Zoom blev en ny del av vardagen. Fantastiskt att få ihop en så stor och komplex affär med så många variabler under en period då väldigt lite hände på transaktionsmarknaden, säger Christina Kokko.

Sveriges näst största advokatbyrå, Mannheimer Swartling, arbetar på för fullt och har inte tid att kommentera läget.

– Vi måste avstå denna gång, mina kollegor på M&A har glädjande nog fullt upp, skriver Jan Dernestam, managing partner på Mannheimer Swartling i ett mejl.

Annons

Hos branschkollegan Lindahl berättar bolagets vd Tobias Wåhlén att bolaget haft mycket att göra en längre tid. Framför allt har bolagets verksamhet i Stockholm vuxit under året.

– Vi har haft en lång period av gott investeringsklimat och hög aktivitet på transaktionssidan och i grund och botten är förutsättningarna likadana. Det finns en god tillgång på kapital som letar efter intressanta investeringar, även om det just nu kan vara svårare att värdera vissa verksamheter och branscher på längre sikt.

Tobias Wåhlén menar att stämningen är lovande och god även om branschen önskar mer förutsägbarhet och långsiktiga förbindelser.
 
Hur har M&A-marknaden påverkats av krisen?
– Vi har haft många uppdrag som planerats sedan länge och som i stor utsträckning fortsatt enligt plan så vi har inte upplevt någon väsentlig nedgång på marknaden. Det är klart att att blir den nuvarande situationen långvarig kan det bli ett mindre intresse på M&A-marknaden. Samtidigt ger det möjligheter för strategiska investeringar för aktörer med starka kassor.
 
Vilken är årets mest intressanta transaktion?
– Det är faktiskt svårt att välja ut en enda, men några som sticker ut är LFV Holdings förvärv, Dacke Industris förvärv och försäljningen av Algorithmica som blev klar i dagarna. Vi har även medverkat i ett flertal accelererade bookbuilding-förfaranden under våren, där den senaste var kapitalanskaffningen i Q-linea AB om 270 miljoner kronor, säger Tobias Wåhlén.
 
Advokatbyrån Roschier har uppenbart haft det tuffare. 

– Fram till helt nyligen har det varit mycket låg aktivitet på grund av covid-19. Nu ser vi dock en återhämtning med ökad aktivitet på flera fronter. Flera bilaterala processer som tidigare avbrutits har återupptagits och vi ser även en del auktioner som startar, säger advokat Jens Bengtsson på Roschier.

Vilken är årets mest intressanta transaktion?
– Searchlights publika bud på Opus som stängde i början av året var utmanande och det är inte ofta man ser ett bud utan det sedvanliga 90-procentsvillkoret. KKR:s investering i Avida som pågår nu mitt under krisen är också spännande. Ontario Teachers investering i Kry var en av de största kapitalresningarna i år vilket även gör den intressant, säger Jens Bengtsson.

På Glimstedt berättar Jan Litborn, delägare och advokat, att det fortfarande råder viss avvaktan från klienter gällande storleken på “corona-rabatten”.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att man kommer att återgå till sina arbetsplatser vilket bör ske i vart fall efter sommaren och det kommer att medföra att det finns förutsättningar för nya affärer och skapa en positiv anda nu när alla har varit begränsade i sin rörlighet både privat och i arbetslivet.

Årets mest intressanta transaktion?
– Vår största affär i vår var när vi var företräde Fabege i samband med försäljningen av ”DN-huset” till Areim för en underliggande köpeskilling på drygt 3,5 miljarder kronor, säger Jan Litborn.

Carl Westerberg, co-head of corporate & M&A på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, menar att stämningen är mer optimistisk nu än tidigare under våren och pekar på att aktiviteten skiljer sig åt beroende på bransch.

– Vi har sett mer aktivitet inom ECM (Equity Capital Market – börsnoteringar, emissioner med mera, red:s anmärkning) och finansiering än inom M&A. Inom M&A har vi sett fler minoritetsförsäljningar på senare tid, kanske drivet av olika syn på värdering i dagens marknadsläge. Det är en trend som dock började redan innan covid-19. Även om DCM-marknaden (Debt Capital Markets, red:s anmärkning) var stängd under en period så ser vi att den nu börjat öppna upp igen.

Årets mest intressanta transaktion?
– Vår mest intressanta transaktion hittills har inte offentliggjorts ännu, men förhoppningsvis snart. Vi hjälpte tidigare i våras börsnoterade Sinch med ett stort förvärv där vi även gjorde en accelerated book building mitt i covid-19-turbulensen. Med de marknadsförutsättningar som rådde i slutet av mars var det intressant att vara en av de första att gå ut och resa pengar för offensiva förvärv.

– Att Nordic Capital förvärvade Max Matthiessen förra veckan är väl ett positivt tecken på att vi kan få se mer PE-aktivitet igen, säger Carl Westerberg.

Peder Hammarskiöld på advokatfirman Hammarskiöld menar att marknaden drivs av behovet att färdigställa de transaktioner som pausades i mars samt möjligheten att förvärva målbolag till ett lägre pris på grund av krisen, så kallade “fire sale”,  ett M&A-uttryck för företag som måste säljas snabbt och billigt.

Hur är stämningen?
– Jag bedömer att stämningen för närvarande är mycket god på köparsidan, men att de bolag som är på säljarsidan i motsvarande mån är oroliga för de lägre priserna. Det är med andra ord köparens marknad.

Årets mest intressanta transaktion?
– Årets mest intressanta transaktion har ännu inte gjorts. Private equity-bolagen och andra investerare sitter med en stor hög med pengar och väntar på att köpa i höst till kraftigt rabatterade priser. I höst kommer vi därför se de verkligen stora och intressanta transaktionerna.

På Linklaters, berättar Elisabet Lundgren, partner, att marknaden drivs av bolag verksamma inom ny teknik, digitalisering, infrastruktur och energi. Hon noterar även konsolideringen inom finansbranschen.

– Även om det har funnits en del private equity-drivna auktionsprocesser har en stor mängd också stängts ned under krisen. Den senaste tiden har fler blivit intresserade av att göra affärer och många bolag har varit väl rustade under dippen. Det branschen frågar sig nu är vilka multiplar som gäller.

Annons