Johan Munck och Marianne Gernandt Lundius
Johan Munck och Marianne Gernandt Lundius.
Finans

Nu lämnar Johan Munck över ordförandeklubborna

Finansnestorn Johan Munck ersätts i dag av Marianne Gernandt Lundius på ordförandeposten i Aktiemarknadsnämnden, Swedsec och Stockholmsbörsens disciplinnämnd.

Uppdaterad 2016-09-01
Publicerad 2016-09-01

I dag meddelar Arbetsmarknadsnämnden, Swedsec samt Stockholmsbörsens disciplinnämnd att ny ordföranden har utsetts som ska efterträda finansnestorn Johan Munck.

Johan Munck har tidigare meddelat att han var redo att lämna över rollen som ordförande i både Stockholmsbörsens disciplinnämnd, Swedsecs disciplinnämnd samt i Aktiemarknadsnämnden.

Marianne Gernandt Lundius, Högsta domstolens tidigare ordföranden, tar överordförandeklubborna.

– Det är glädjande att Marianne Gernandt Lundius accepterat att axla ordföranderollen efter den långvarige och mycket framgångsrike företrädaren Johan Munck, säger Patrik Tigerschiöld, Aktiemarknadsnämndens valberedningsordförande.

Johan Munck har även varit ordförande i Swedsec sedan det startade för 15 år sedan. Marianne Lundius som nu tar över hans post har ingått i Swedsecs disciplinnämnd sedan 2003 samt varit vice ordförande.

– Vi är glada att Marianne Lundius kommer att axla ordföranderollen efter Johan Munck, som gjort mycket betydelsefulla insatser för SwedSecs disciplinära förfarande, säger Tom Dinkelspiel, ordförande för SwedSecs styrelse.

Marianne Lundius har även varit ledamot i Stockholms disciplinnämnd sedan 2005 där hon nu också tar över ordförandeklubban.

– Det är med både ödmjukhet, tillförsikt och spänning jag ser fram emot att överta Johan Muncks ordförandeskap i Disciplinnämnden. Den finansiella marknaden är oerhört viktig för Sverige, och det arbete Disciplinnämnden gör hjälper den att fungera bättre, säger Marianne Lundius.

Ann-Christine Lindeblad, justitieråd Högsta domstolen, har utsetts till ny vice-ordföranden i Aktiemarknadsnämnden, Swedsec samt i Stockholmsbörsens disciplinnämnd.

Platsannonser