I morgon tisdag förväntas EU:s finansministrar fatta beslut om rapporteringsplikt för skatterådgivare.
EU

Nu kan skatterådgivare få informationsplikt

I morgon tisdag träffas EU:s finansministrar i Bryssel. På agendan står bland annat skärpta krav för att förhindra skatteflykt. Det handlar konkret om rapporteringsplikt för skatterådgivare.

Uppdaterad 2018-03-15
Publicerad 2018-03-12

I  morgon tisdagen den 13 mars möts EU:s finansministrar för att diskutera bland annat det gemensamma arbetet med att motverka skatteflykt. Ministrarna väntas nå en överenskommelse om ett förslag för större insyn i skatteplaneringssystem.

Förslaget träffar förmedlare av skatterådgivning, som exempelvis skatterådgivare, jurister och revisorer, och syftar till att bekämpa skatteflykt och “planeringssystem som kan vara skadliga”.

Det gäller direktivet om informationsskyldighet för bland annat förmedlare av vissa gränsöverskridande skatteupplägg och automatiskt utbyte av upplysningar om dessa upplägg mellan behöriga myndigheter.

Skyldigheten att informera omfattar, enligt finansdepartementet, alla som vanligtvis är involverade i att utforma, marknadsföra, organisera eller hantera genomförandet av en enligt förslaget rapporteringspliktig gränsöverskridande transaktion.

Skyldigheten ska också gälla de som tillhandahåller hjälp eller råd i dessa fall det vill säga förmedlare av skatteupplägg.

I vissa fall kan informationsskyldigheten även åläggas den skattskyldige, det vill säga användaren av skatteupplägget.

"Regeringen är positiv till förslaget då det motverkar skattefusk, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens", skriver finansdepartementet inför mötet på tisdagen.
 

Politik mot skatteflykt

28 april 2016 regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt presenteras

7 april 2017 regeringen tillsätter en särskild utredare, kammarrättslagmannen Marie Jönsson, som ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bland andra skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Juni 2017 EU-kommisionen lägger förslag om upplysningsplikt för skatterådgivare 

Platsannonser

Logga in