Juridik

"Nu får vi lättare hjälp från utlandet"

Finansinspektionen kommer nu även lättare kunna få internationell hjälp från utländska myndigheter när det behövs, enligt Anders Wallinder, chef för Handelstillsynen.

Uppdaterad 2016-09-12
Publicerad 2016-09-09

I lagrådsremissen, Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk, finns förslag till effektivare regler mot insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation. Lagförslagen innefattar bland annat att Finansinspektionen får utökade befogenheter samt att FI omfattas av sekretesslagstiftningen. Det senare gör att Ekobrottsmyndigheten och FI lättare kan samarbeta med varandra.

De ökade befogenheterna innebär att Finansinspektionen från och med den 1 februari ska utreda misstänkta ringa marknadsmissbruksbrott samt brott av den arten som begås utan uppsåt. Myndigheten kan även ge sanktionsavgifter.

– Vi ser stora nya möjligheter med våra nya befogenheter. Bara det faktum att vi kan bedriva en utredning till fullo härifrån kommer att hjälpa oss att komma i mål, säger Anders Wallinder, chef för Handelstillsynen på Finansinspektionen.

Ekobrottsmyndighetens Martin Tidén uppgav tidigare för Realtid.se att han var glad över att dessa lagförändringar träder i kraft då det frigör resurser från Finansmarknadskammaren som då kan lägga krut på de större målen.

FI blir inte överbelastade med arbete nu när ni tar över uppgifter från EBM?
– Vi har satsat extra resurser på detta, så vi kommer växa rejält. På totalen så blir det en större numerär människor som ska jobba på dessa frågor på EBM och på FI.

FI har liksom EBM varit med hela vägen fram till lagrådsremissen och Anders Wallinder är nöjd med hur utgången blev.

– En annan sak som kommer att hjälpa oss när brott begås med ett internationellt ben, en internationell part där vi själva inte kommer åt dem,  är att vi har lättare att få hjälp från utländska myndigheter nu också, i och med det högre straffvärdet.

 Anders Wallinder tror att det nya lagändringarna kommer att avskräcka folk på finansmarknaden att begå brott dels på grund av det högre straffvärdet men dels även på grund av att de två myndigheterna nu får "fokusera på det som vi är bäst på, på respektive myndighet så att vi kan få en mer effektiv hantering av sådana här fall".

Vid avsiktliga överträdelser av förbuden mot marknadsmissbruk ska åtal väckas av åklagare på EBM, medan andra överträdelser som räknas som ringa och utan uppsåt blir föremål för administrativa sanktioner från FI. Om åklagare i något fall väljer att inte väcka åtal kan FI ingripa. En administrativ sanktion får även utdelas om ett åtal ogillas.

Tror du handlarna på finansmarknaden kommer vara mer försiktiga nu?
– De allra flesta sköter sig men de som ligger på gränsen kommer att tänka sig för en extra gång. Det hoppas jag. Det är intensionen, säger Anders Wallinder, chef för Handelstillsynen på Finansinspektionen.

Platsannonser