Finans Nyhet

Nu får managementkonsulterna priskonkurrens

Micael Tibbelin, grundare och delägare i Lyrebird Analytics, har tagit sig an en hittills oexploaterad nisch på marknaden.
Publicerad

Micael Tibbelin har skapat vad han själv saknade – en one stop shop för kvalificerad information. Lyrebird Analytics utmanar de stora managementkonsultbyråerna med kostnadseffektiva beslutsunderlag.

Svenska Lyrebird Analytics har byggt upp sin verksamhet i det tysta. Nu är den nya spelaren redo att möta marknaden, och har även ett dotterbolag i London.

– Det var egentligen först under andra halvan av 2017 som vi på heltid kunde inleda våra försäljningsansträngningar, och nu märker vi att stora bolag börjar uppmärksamma oss. Det finns ett intresse på marknaden för personliga och kostnadseffektiva lösningar, säger Micael Tibbelin, grundare och en av fem delägare i Lyrebird Analytics.

Han är hemlighetsfull om vilka kunderna är, och hänvisar till klausuler i avtalen som förhindrar honom att uppge några referenser.

Annons

– Till dags dato är de inte många kunder vi har, man bör vara ödmjuk och berätta att vi precis kommit igång, men de som finns är rätt kunder, primärt stora bolag i finansbranschen, säger Micael Tibbelin och fortsätter:

– Vi är inte ute efter att bli så breda som möjligt och har ingen avsikt att hålla på med kvantitetsförsäljning. Vi tror i stället att vår primära kundgrupp utgörs av 80–100 bolag i den här nischen. Levererar vi fortsatt bra underlag finns det väldigt mycket utrymme och behov för vår support hos varje enskild kund.

Micael Tibbelin menar att det finns fyra kriterier som en potentiell kund bör uppfylla för att få full utväxling på Lyrebirds erbjudande: omvärldsberoende och icke-lokalt företag, högt internt informationsflöde, relativt kort bäst före-datum föAr informationen samt verksamhet eller intressen i mer än en geografi.

Annons

För kunder som uppfyller dessa kriterier menar Micael Tibbelin att Lyrebird Analytics hittat en nisch som hittills varit oexploaterad – mellan de stora due diligence-uppdragen å ena sidan och de försummade besluten som fattas sent, på ett hafsigt, internt framtaget underlag å den andra.

– Vakuumet däremellan täcks väldigt dåligt av marknaden. Många väntar med att hämta information på grund av kostnadsbilden. Till slut trycks frågan mot de stora konsultbolagen, alternativt lappar man ihop en egen lösning för att hålla styr på budgeten.

Den viktiga skillnaden mellan Lyrebird Analytics och de stora konsultbyråerna är att Lyrebird inte ger råd, vilket innebär att man kapat den kostsamma delen i tjänsten. Grundtesen är att kompetensen att fatta rätt beslut redan finns hos kunden, bara de har verifierad data och kunskap att resonera omkring.

Annons

– Vi erbjuder full transparens i allt vi gör åt våra kunder och arbetar alltid mot ett fast pris. Dessutom lovar vi vår kunder att aldrig försöka kränga tilläggstjänster. Vår inställning är: Ni vet var vi finns, ni hör av er när det finns behov säger Micael Tibbelin och fortsätter:

– Vi är inte stressade ur ett försäljningsperspektiv, bara marknaden förstår att vi finns så kommer business. Det ser vi börjar hända nu.

Affärsidén är att vara en one stop-shop eller mäklartjänst som kombinerar köpare och säljare av kvalificerad information. Lyrebird Analytics unika bidrag är att kunna erbjuda skräddarsydd information till köparen, det handlar om att kombinera geografi, branschkunskap och annan relevant expertis på ett optimalt sätt.

De första två åren i verksamhetens historia gick åt till att bygga upp nätverket av underleverantörer; i år ska man börja omsätta pengar.

– Jag har investerat nästan tre år i att bygga upp verksamheten. Det som tagit mest tid har varit screeningprocesserna och att etablera en god relation med underleverantörer, säger Micael Tibbelin.

Han berättar att han gått igenom ett 30-tal potentiella underleverantörer i detalj för att skaffa sig en bild av vad de kan leverera. I screeningarbetet använde han sig av case med hög verklighetsförankring för att kunna utvärdera de potentiella samarbetsparternas kapacitet och förmåga att bearbeta uppdrag på ett effektivt sätt.

–  Vi har signat exklusiva partneravtal med fem väldigt högt rankade, fristående analysföretag. De är konsultföretag med olika inriktning som kan erbjuda avancerade tjänster, allt från finansiell research och automatisering av finansiella modeller till djupgående primär- och sekundäranalys över världens olika geografier, säger Micael Tibbelin.

Partnerföretagen finns från San Fransisco i väster till Shanghai i öster. Därutöver framhåller Micael Tibbelin sitt stora nätverk om cirka tusen kvalificerade industriexperter från alla större branscher som företaget har tillgång till för att verifiera sina antaganden och slutsatser.

Med bara fem underleverantörer kan man undra varför det egentligen behövs en mellanhand. Micael Tibbelin menar dock att det kan vara nog så svårt för ett företag att hitta rätt leverantör i den flora av analysföretag som finns. Hans leverantörer är kvalitetssäkrade. En av dem är Shanghai-baserade SXMHI, som är grundat och drivs av två svenskar.

Sedan några månader har Lyrebird Analytics även ett dotterbolag i London.

Sunder Baskaran, med en bakgrund som director inom Standard & Poors-koncernen i London, där han och Micael Tibbelin under ett par år också arbetade ihop, har sedan slutet av 2017 gått in som delägare och driver Lyrebird´s Londonkontor.

– För våra brittiska kunder är det en fördel att kunna göra affärer med en lokal aktör. Det underlättar affärerna att driva verksamheten via ett brittiskt bolag, säger Micael Tibbelin.

Sunder Baskaran kommer framför allt att arbeta med kommersiella due diligence-uppdrag mot finansmarknaden. Givet Sunder Baskarans starka profil och långa erfarenhet på sitt område, kommer den brittiska verksamheten att vara mer renodlad jämfört med övriga länder där uppdragen kan variera mer.

Det kan handla om allt från positionering av konkurrenter till att löpande monitorera hur kundmarknaden tar emot en speciell produkt. Men också om att skapa sig en bättre förståelse kring faktorer som påverkar en investering eller ett innehav, eller substansen i ett tillfälligt rykte.

– Vår uppsida är inte enbart access till partnerbolagen. Det är i och för sig en fördel att vi har valt ut dem för det innebär en kvalitetssäkring, men vad vi säljer är inte access ensamt utan kombinerat med projektledarskap för hela processen.

Det kan exempelvis gälla en situation där ett visst bolag är till försäljning. Den potentiella köparen är nyfiken, men vet inte hur intresserad man ska vara. Det är för tidigt för att anlita den stora byrån, men samtidigt för komplext och tidskrävande att ta hand om själv. Här går Lyrebird Analytics in som projektledare.

– Vi ser till att kundens frågor bearbetas och besvaras av riktigt duktiga team av researchers och analytiker till ett kostnadseffektivt pris, säger Micael Tibbelin.

Grundidén till bolaget fick han under sina år som handlare på börsen i London. Han beskriver att det fanns två typer av informationskällor: pålitlig och specifik för frågeställningen men då också väldigt dyr, billig men med mycket fel eller alldeles för generell.

– Det som också slog mig var att det var frustrerande att behöva gå till olika leverantörer för olika information. Det borde finnas en one stop-shop, säger han.

Tre år senare är det inte bara sagt utan även gjort. Lyrebird Analytics hade tänkt bli ett alternativ till de stora byråerna.

– Nu har marknaden talat om för oss att vi är ett komplement, säger han.

To be continued.

 

Annons