Revision

Nu behöver juristen kunna dataanalys

Inom skatteområdet är analys av data ännu i sin linda. Endast 22 procent av storbolagscheferna uppger att de har tillgång till rätt data. "Det som överraskar mig är att resultatet såg likadant ut för tio år sedan trots att tekniken har gått framåt i en rasande fart sedan dess," säger  Kim Jokinen på PWC.

Uppdaterad 2019-04-23
Publicerad 2019-04-23

Många bolag ser det som viktigt att kunna använda data som visar på hur beslut påverkar skattepositionen. Samtidigt så är det få bolag som säger sig kunna ta del av rätt information idag. Endast 22 procent uppger att de har tillgång till rätt data för just detta ändamål idag. Detta trots att vinsterna med rätt analys är tydliga. Det visar en undersökning från revisions- och rådgivningsbyrån PWC med 1 400 vd:ar inom större bolag.

– Det finns stor tillgång till big data. Utmaningen ligger i att hitta den data som är relevant, säger Kim Jokinen, ansvarig för Tax Reporting & Strategy , PWC Sverige, till Realtid.

Han menar att även om tekniken gör det enklare för företag att redovisa skatt, genom möjligheter till elektronisk inlämning och ansökningar, så har komplexiteten ökat när det till exempel gäller att sammanställa data från olika källor.

Överraskade resultatet dig?

– Ja, eftersom resultatet såg likadant ut för tio år sedan. Tekniken har gått framåt i en rasande fart, så man kan undra varför det ser ut som det gör.

Tekniken finns, så vilken är utmaningen?

– Utmaningen för globala företag är att de ofta använder olika affärssystem som inte är synkroniserade med varandra. Då kan det vara svårt att selektera och få fram rätt uppgifter. En annan utmaning är att företagen kan ha svårt att hitta relevant kompetens.

Kim Jokinen berättar att skattejuristens roll har förändrats i och med att nya krav ställs på digital kompetens.

– Förr skulle juristen vara duktig på den lagtekniska biten. I dag ska juristen vara agil och ha kvalifikationer inom dataanalys. Förutom att man behöver hitta den datan som är relevant måste man även kunna tolka den för att dra korrekta slutsatser.

Inom skatteområdet har rapporteringsskyldigheten ökat betydligt och att förhålla sig till komplicerade skatteregler är mycket tidskrävande för en skattefunktion. Kim Jokinen ser stora fördelar med att förbättra digitaliseringen av området.

– Om vi lyckas digitalisera våra processer kommer mycket kapacitet att frigöras. Juristen kan då bli mer proaktiv i sitt arbetssätt och erbjuda ett större mervärde till organisationen. Med rätt data kan vi också fatta bättre beslut.

Var tror du att vi befinner oss om tio år?

– Om tio år är ekosystemet för skatt förändrat. Då är området digitaliserat i mycket större omfattning än idag och det är lättare att hitta, sammanställa och visualisera den data man vill ha.  

Platsannonser