Nordeas vd Casper von Koskull.
Bank

Nu är Nordea finskt

Nordeas flytt är genomförd. från och med i dag har Nordea sitt säte i Finland. "Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler", säger vd och koncernchefen Casper von Koskull.

Uppdaterad 2018-10-01
Publicerad 2018-10-01

Från och med i dag, den 1 oktober 2018, har Nordea sitt säte i Finland, som ingår i europeiska bankunionen, efter verkställandet av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Nordea Bank AB och Nordea Bank Abp. Detta framgår av ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Nu har även det tidigare moderbolaget Nordea Bank AB upplösts och samtliga tillgångar och skulder har överförts till Nordea Bank Abp. Bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige kommer att bedrivas av filialer till Nordea Bank Abp och det blir inga förändringar i den dagliga verksamheten sett ur ett kundperspektiv.

- Nordea är en av Europas största och starkaste banker. Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara europeiska banker. Flytten gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare och ger oss de bästa möjligheterna att växa och utveckla våra tjänster så att vi kan uppnå vår kundvision: vi vill att våra kunder ska uppleva att vi är lätta att ha göra med, när som helst och var som helst, att vi är relevanta och kompetenta och att de personliga och digitala relationerna gör Nordea till en trygg, tillförlitlig partner, säger vd och koncernchef Casper von Koskull.

Enligt Nordea påverkar inte flytten hur och var Nordea fattar beslut rörande enskilda kunder.

- Vi fortsätter att skapa värde för alla våra kunder, eftersom vi håller fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har i dag. Vi kommer att vara lika nära våra kunder som alltid, och fortsätta att ha en aktiv roll i de nordiska samhällena och ekonomierna, säger Casper von Koskull. 

Nordea Bank Abp har i dag tagits upp till handel på de reglerade marknaderna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn och handeln inleds i dag medan aktierna i Nordea Bank AB avnoteras från Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in