Fastigheter

NP3 köper fastigheter för 163 miljoner kronor

Fastighetsbolaget NP3 har köpt sex fastigheter till ett värde av 163 miljoner kronor. Bolaget har också sålt två fastigheter för 40 miljoner kronor.

Publicerad 2020-07-08

Fem av de sex förvärvade fastigheterna ligger i Karlstads kommun och en i Borlänge, vilket framgår av ett pressmeddelande. Det primära ändamålet är industri. Den uthyrningsbara arean är på 29 200 kvadratmeter och hyresvärdet är 23,4 miljoner kronor. 

De sålda fastigheterna ligger i Enköping och Gävle.
 

Platsannonser