Annons

Annons

Np3 Fastigheter håller extrastämma

NP3 Fastigheter kallar till extrastämma. Beslut som ska tas rör förvärvet av två fastighetsbolag i Sundsvall samt nyemission.

NP3 Fastigheter kallar till extrastämma den 5 februari då bolaget bland annat ska besluta om godkännande av förvärvet av samtliga aktier i Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå. Redan den 15 december 2017 ingick bolaget ett avtal med säljarna Poularde och Glimmerhuset Förvaltnings AB om förvärvet.

Fastighetsbeståndet består av 82.000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter, varav 19 är belägna i Sundsvalls kommun. Totalt uppgår markarealen till 450.000 kvadratmeter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 56,5 miljoner kronor och de kontrakterade intäkterna på årsbasis uppgår till 45 miljoner kronor, vilket innebär en uthyrningsgrad om 80 procent.

Annons

Annons

Köpeskillingen uppgår till 514 miljoner kronor och motsvarar det underliggande fastighetsvärdet före avdrag för latent skatt, enligt kallelsen. Avdraget uppgår till 14 miljoner kronor.

Norrlandspojkarna ägs till 92,5 procent och Industrifastigheter till 100 procent av Poularde, som i sin tur ägs av bolagets huvudägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall med närstående. Mot bakgrund av Lars Göran Bäckvalls ägande i Poularde och hans ställning som större aktieägare och styrelseledamot i NP3 är Poularde ett till NP3 så kallat närståendebolag.

Extrastämman ska även godkänna en nyemission av preferensaktie med företrädelserätt för aktieägarna samt att aktiekapitalet ökar genom nyemissioner av preferensaktier samt vinstutdelning på tillkommande preferensaktier. Avsikten är att nyemissionen ska inbringa en emissionslikvid om 300 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons