Annons

Annons

NP3 Fastigheter förvärvar i Sundsvall

NP3 Fastigheter förvärvar ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall för 514 miljoner kronor.

NP3 Fastigheter meddelar i dag att bolaget har ingått ett avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall med cirka 82.000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter.

Köpeskillingen uppgår till 514 miljoner kronor, till en initial avkastning motsvarande 7 procent.

Fastigheterna förvärvas huvudsakligen från Poularde som ägs av NP3s huvudägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall.

Annons

Annons

Förvärven är villkorade av en extrastämmas godkännande med anledning till Poulardes närståendeställning.

Förvärven ska finansieras av en nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sagax, Länsförsäkringar fastighetsfond och Fjärde AP-fonden som jämte Lars Göran Bäckvall är NP3s största aktieägare kommer att rösta för förvärven. samt kommer att teckna sina andelar i företrädesemissionen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons