Fastigheter

NP3 Fastigheter erhåller kreditrating BB med stabila utsikter

Nordic Credit Rating har tilldelat kreditrating BB till NP3 Fastigheter.

Publicerad 2020-11-27

Nordic Credit Rating anser att NP3:s affär är starkt kassaflödesgenererade samt att fastighetsbolaget har en stark position på sina huvudmarknader och tilldelar bolaget kreditbetyget BB med stabila utsikter, framgår av ett pressmeddelande.

– Ratingen är en viktig del i NP3:s fortlöpande arbete att förstärka sina finansieringsförutsättningar på kapitalmarknaden till mer fördelaktiga villkor. Ratingen bidrar till att öka transparensen och förståelsen om NP3s verksamhet och kreditvärdighet och därigenom även lägre finansieringskostnader, skriver bolaget.

Platsannonser