Finans Nyhet

November stark månad för handeln

Publicerad

Detaljhandelns omsättning steg i november med 7,1 procent, mätt i löpande priser.

I fasta priser och korrigerat för kalenderskillnader steg omsättningen med 7,7 procent, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Sällanköpsvaruhandeln ökade med 10,7 procent i löpande priser. Dagligvaruhandeln ökade med 3,0 procent.

Under hela perioden januari-november ökade detaljhandelns omsättning med 3,2 procent, mätt i löpande priser.

Annons

TT

Annons