Finans

Noteringsrekord inför midsommar

Rekord för Aktietorget när fem bolag noteras på en vecka.

Publicerad 2016-06-22

Aktietorget noterar under den här veckan inte mindre än fem stycken bolag. Det är nytt rekord för den 18 år gamla marknadsplatsen. 

I veckan noteras Shortcut Media, Videoburst, Dignita Systems, Cereno Scientific samt Absolicon. De fem bolagen har ett gemensamt börsvärde på cirka 210 miljoner kronor. Totalt är nu 157 bolag noterade. 

Under förra året noterades 28 bolag och hittills i år har 17 nya bolag tagit plats på marknadsplatsen. 

Småsparare tycks också köpa mer aktier. Statistik från Aktietorget visar att omsättningen ökat kraftigt under året. Under en dag i juni omsattes 270,5 miljoner kronor, vilket också är nytt rekord. Den genomsnittliga omsättningshastigheten är över 112 procent. 

– Vi är mycket glada över tillströmningen av bolag till AktieTorget. Vi har under en längre tid arbetat med att stärka AktieTorgets förtroende och ställer höga krav på bolagen, både i noteringsprocessen och i den löpande informationsgivningen. Vi har också tagit fram ett brett tjänsteutbud för att öka AktieTorgsbolagens synlighet. Att detta varit en vinnande strategi visar både tillströmningen av bolag och den ökade handeln, säger Jonas Myrdal, vice vd och verksamhetsansvarig för AktieTorget, i en kommentar.

Platsannonser