Finans Nyhet

Norrmän köper svenska dagis

Publicerad

Ett norskt förskolebolag gör med hjälp av Lindstrand Leffler i Stockholm och Wagnsson i Nyköping entré på svenska dagismarknaden.

Det norska företaget Acea Holding AS, Norges fjärde största aktör inom förskolor, träder in på den svenska marknaden genom att förvärva Ett Tu Tre Förskolor AB med sju förskolor i Stockholmsområdet.

Över 600 barn går i Ett Tu Tres förskolor, och omsättningen är drygt 60 miljoner kronor på omkring 130 anställda.

Säljare är administrativa chefen Tove Nilsson och vd/verksamhetschefen Pia Widholm, som hittills ägt hälften var av företaget. Båda kommer att arbeta kvar i företagsledande ställning, säger Pia Widholm, och motiverar försäljningen med:

Annons

– Vi vill växa ytterligare, först i Stockholmsregionen och sedan vidare ut i Sverige och Norden.

Detta är även ACEAs ambition, och det var ACEA som tog initiativ till affären.

Pia Widholm avstår från att berätta hur mycket företaget såldes för. ACEA-koncernen har i och med förvärvet sammanlagt ca 50 förskolor och över 700 anställda.

Annons

ACEA företräddes vid förvärvet av Lindstrand Leffler Advokatbyrå med advokat Carl Lindstrand som ansvarig delägare. Lindstrand förekom senast i Realtid.se:s spalter i samband med att han förordnades som likvidator i konkursade Aktietorget-bolaget Heart of Brands.

Ett Tu Tre företräddes av David Sommestad på advokatbyrån Wagnsson i Nyköping, efter rekommendation från förskolebolagets revisor.

– Vi har fått ett väldigt stort förtroende för honom, säger Widholm om Sommestad, som 2002-2005 var bolagsjurist på Wellton Way.

Annons

David Sommestad säger att det som var speciellt med affären var att det är en tillståndspliktig verksamhet; därutöver nämner han inget särskilt.

Affärsmodell

Förskolor drivs genom den barnomsorgspeng på drygt 100.000 kronor per år som utgår från den kommun ett barn är folkbokfört i. Summan varierar från kommun till kommun.

Vinster genereras enligt Pia Widholm inte främst genom minskad personaltäthet, utan satsning på kvalitet, utbildad personal osv.

Annons