Annons

Annons

Norman till Nasdaqs bolagskommitté

Eva Hägg och Fredrik Persson utses också till nya ledamöter med förre finansmarknadsministern.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté får tre nya ledamöter som ska sitta i en mandatperiod på tre år.

Peter Norman får därmed ett nytt toppuppdrag och tillträder den 9 mars tillsammans med Eva Hägg från advokatbyrån Mannheimer Swartling och Fredrik Persson, som bland annat varit finanschef och sedermera vd för Axel Johnson AB.

De nya ledamöterna ersätter Håkan Erixon, Thomas Halvorsen och Erik Sjöman som haft posterna under två mandatperioder.

Annons

Annons

– I bolagskommitténs uppdrag ligger att granska de bolag som vill notera sig på Nasdaq Stockholm och att säkerställa den fortsatt höga kvalitén. 2015 var ett riktigt rekordår sett till antal noteringar, både i ett svenskt och europeiskt perspektiv, och visar tydligt bolagskommitténs viktiga uppgift att värna och säkerställa bolagens börsfähighet, säger Nasdaqs vd Magnus Billing.

Samtidigt får Adine Grate förnyat förtroende som ordförande för bolagskommittén i ytterligare ett år.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons