Finans

Nordstjernans dotterbolag investerar i Hovertech

Nordstjernans dotterbolag Etac blir majoritetsägare i amerikanska Hovertech International. "Med förvärvet aspirerar Etac på att bli Nordstjernans enskilt största innehav", säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam.

Uppdaterad 2019-07-11
Publicerad 2019-07-11

Nordstjernans helägda dotterbolag Etac har investerat i 70 procent av aktierna i amerikanska Hovertech International, enligt ett pressmeddelande. 

– Förvärvet av HoverTech innebär en acceleration av Etacs tillväxt och är i linje med Nordstjernans ambition att bygga och vidareutveckla kvalitativa bolag inom hälso- och sjukvård. Med förvärvet aspirerar Etac på att bli Nordstjernans enskilt största innehav, säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam.

”Investeringen stärker Etacs globala position och bygger en stark plattform för vidare tillväxt inom förflyttningshjälpmedel i Europa, USA och på viktiga exportmarknader”, framgår det av pressmeddelandet.

– Förvärvet av Hovertech är en game-changer för Etac. Det innebär en kraftigt ökad exponering mot USA och skapar en plattform för att växla upp i regionen. Den stora korsförsäljningspotential som möjliggörs av förvärvet stärker Etacs globala ställning som leverantör inom patienthantering, säger Etacs ordförande Nora Larssen.

Etac, som är ett globalt hjälpmedelsföretag, omsatte under 2018 cirka 1 750 miljoner kronor och har drygt 900 anställda. 

Huvudkontoret ligger i Sverige med tillverkning och utvecklingsenheter i Europa och Nordamerika.

HoverTech, som fokuserar på luftassisterade förflyttningshjälpmedel, omsatte under 2018 cirka 100 miljoner dollar. 

Bolagets ägs i dag av grundaren Dave Davis och hans familj och är baserat i Allentown, Pennsylvania.

Nordstjernan har de senaste åren investerat aktivt i vård- och omsorgssektorn och i dag svarar innehav inom denna sektor för närmare 20 procent av Nordstjernans substansvärde.

Nordstjernan grundades år 1890 och bolagets största ägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser.

Etacs tillträde av aktierna i Hovertech ägde rum den 26 juni. 

Parterna har överenskommit att inte offentliggöra villkoren för affären.

Platsannonser