M&A

Nordstjernan stärker greppet om Swedol

Efter att acceptfristen på Nordstjernans bud gick ut i onsdags kontrollerar bolaget 66,4 procent av aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol som nu räknas som ett dotterbolag till Nordstjernan.

Publicerad 2018-06-01

Nordstjernan offentliggjorde i mitten av mars att man förvärvade Zeldas aktier i Swedol AB. En månad efter offentligjordes ett budpliktserbjudande till resterande aktieägare i Swedol att överlåta samtliga aktier av serie B i Swedol till Nordstjernan. Efter en förlängning av acceptfristen till i måndags, den 30 maj 2018, kontrollerar Nordstjernan motsvarande 66,4 procent av de utestående aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol, enligt ett pressmeddelande.

Nordstjernan förvärvade Zeldas aktier för 32 kronor per aktie.

- I mars i år köpte vi en betydande aktiepost i Swedol från den tidigare huvudägaren Zelda. Till följd av den transaktionen var vi skyldiga att lägga ett så kallat budpliktsbud till alla aktieägare. De två största aktieägarna i Swedol (efter Nordstjernan), Zelda och Nordea Fonder valde att sälja till en kurs om 32 SEK per aktie (före utdelning). Nordstjernan förlängde acceptfristen till och med den 30 maj 2018. Vi kan nu efter acceptfristens utgång konstatera att Nordstjernan kontrollerar 66,4 procent av aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol efter att 34,5 procent av aktierna har lämnats in i Erbjudandet. Som vi tidigare har kommunicerat är vi positivt inställda till att fortsatt vara huvudägare i ett börsnoterat Swedol, kommenterar Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan.

Nordstjernan kontrollerar nu totalt 55.283.271 aktier, varav 1.820.000 A-aktier och 53.463.271 B-aktier i Swedol. Swedol är därmed ett dotterbolag till Nordstjernan.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in