Börs

Nordstjernan förbereder bud på Swedol

Nordstjernan förvärvar ytterligare 18,9 procent av aktierna och 27,5 procent av rösterna i Swedol. Köpet är dock villkorat godkännande från myndigheterna. "Om affären genomförs innebär det budplikt för Nordstjernan", säger Tomas Billing, vd för Nordstjernan.

Uppdaterad 2018-03-14
Publicerad 2018-03-14

Det familjekontrollerade investmentbolaget Nordstjernan AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Zelda avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB för en köpeskilling om 32 kronor per aktie, oavsett aktieslag, enligt ett pressmeddelande. Antalet aktier som omfattas av aktieöverlåtelseavtalet uppgår till 15.686.448 aktier, varav 1.300 000 A-aktier och 14.386.448 B-aktier, vilket innebär att förvärvspriset uppgår till drygt 392 miljoner kronor. Antalet aktier motsvarar cirka 18,9 procent av de utestående aktierna och cirka 27,5 procent av rösterna i Swedol.

B‑aktierna i Swedol är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Förvärvet, som är villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd, förväntas kunna slutföras i månadsskiftet april/maj 2018, enligt pressmeddelandet.

Förutsatt att förvärvet slutförs uppgår Nordstjernans innehav i Swedol till cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka 57,2 procent av rösterna. Nordstjernan uppnår därmed ett aktieinnehav i Swedol som överstiger gränsen för budplikt och Nordstjernan blir då skyldigt att, inom fyra veckor från det att förvärvet slutförts, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol, enligt pressmeddelandet.

Nordstjernan uppger att bolaget kommer i sådant fall att offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om 32 kronor per aktie, det vill säga det pris per aktie som Nordstjernan ska betala till Zelda enligt aktieöverlåtelseavtalet.

– Swedol har haft en stark utveckling sedan Nordstjernan blev ägare under 2015. Bolagets rörelseresultat har ökat från 49 MSEK 2014 till 281 MSEK 2017. Den goda resultatutvecklingen har lett till att aktiekursen har ökat med 115 procent eller 32 procent per år, säger Tomas Billing, vd för Nordstjernan.

– Nordstjernan är en långsiktig ägare i Swedol, och med denna affär tar vi ett ännu tydligare huvudägaransvar. Affären är villkorad av godkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter. Om affären genomförs innebär det budplikt för Nordstjernan och att övriga ägare kommer att ges möjlighet att sälja aktier till samma villkor som Zelda, dvs. 32 SEK per aktie. Vi ser dock gärna att bolaget är fortsatt börsnoterat och att vi deläger Swedol med andra ägare, fortsätter Tomas Billing.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in