FinansNyhet

Nords kunder rasar efter tvångsflytt till Alpcot

Björn Bringes, Alpcot, Nord Fondkommission, FinansinspektionenBjörn Bringes, Alpcot, Nord Fondkommission, Finansinspektionen
Björn Bringes, vd för Alpcot.
Publicerad

Kunder rasar efter Nord Fondkommissions ”försäljning” av dem till till Alpcot – en affär som satt kunderna i klistret.

Annelie Östlund

Reporter

När Finansinspektionen i oktober drog tillbaka Nord Fondkommissions samtliga tillstånd meddelade myndigheten att ”Nord får fram till den 31 januari 2022 fortsätta att driva sådan tillståndspliktig verksamhet som behövs för att avveckling ska kunna ske under ordnade former och utan att kundernas intressen äventyras”.

Nord hade alltså tre och en halv månad på sig att i lugn och ro kontakta kunder, deras finansiella rådgivare och anknutna ombud för att avvecklingen skulle kunna ske kontrollerat och utan att någon kom i kläm.

Men så blev det inte.

Annons

Redan två dagar efter FI:s besked meddelades att Nord FK ”ska flytta samtliga depåkunder till Alpcot” samt att ”köpeskillingen uppgår till ca 26 mkr”.

Enligt en anmälan till FI stängde Nord ned plattformen för depåerna den 2 november. Det ska bland annat ha fått till följd att de kunder som genomfört försäljningar av fondandelar inte kunnat ta ut likvida medel samt att beordrade och pågående affärer inte genomförts.

Men depåkunderna ska dessutom haft problem med att göra affärer via Alpcot. Av anmälningar som skickats in till FI framgår bland annat att:

Annons
  • De som loggar in på sina depåer hos Alpcot kan inte ta ut sina likvida medel och får meddelandet att ”tekniskt fel uppstått”.
  • De som har depåer hos Alpcot kan inte köpa eller sälja värdepapper trots att man är inloggad och har godkänt deras användaravtal.
  • Autogiro som funnits på depån hos Nord Fondkommission är inte överförd till depå på Alpcot. Kunderna har anmält autogiro enligt Alpcots instruktioner men får ändå inte ut några likvida medel.
  • Anskaffningsvärde på värdepapper och fondandelar som visades på depån hos Nord, visas inte på depån hos Alpcot.
  • Kunderna försöker ta kontakt med Alpcot enligt bolagets instruktioner men inga svar erhålls.

Alpcots vd Björn Bringes har förklarat ”inkörningsproblemen” med att det är oerhört mycket jobb med att ta över så många depåkunder på så kort tid.

Depåerna ”låstes in”

FI har gett ett uttryckligt förslag till kunderna om hur de bör agera med anledning av myndighetens sanktion mot Nord: ”Beslutet innebär att Nord Fondkommissions kunder behöver fundera på om de vill flytta sina värdepapper till ett annat företag eller om de vill ha rådgivning av ett annat företag. I en sådan situation tycker vi att det är viktigt att konsumenter själva bestämmer vilka företag de vill ha hjälp av.”

Annons

Men genom att närmast omedelbart påbörja depåflytten – av dokument från FI framgår att affären faktiskt bestämdes samma dag som myndigheten publicerade sanktionsbeslutet – har såväl Nord som Alpcot försvårat för kunderna att ta egna beslut. I kommunikationen till kunderna har bolagen också talat mycket tyst om att det finns möjlighet att välja andra depåinstitut än Alpcot. Affären – eller flytten av depåkunder – har presenterats som något som de två bolagen själva kunnat komma överens om. 

Men faktum är att en depåkund inte blir kund hos Alpcot förrän denne ger sitt godkännande. 

– Sedan när depåflytten är genomförd och kundernas kapital finns här – vi kan inte tvinga någon att godkänna våra depåvillkor, säger Björn Bringes.

Men kunder som varit i kontakt med Realtid menar att de i praktiken blir tvingade. Depåinnehavarna kan nämligen inte ens se sina depåer hos Alpcot om de inte loggar in med BankID. Och när de loggar in godkänner de samtidigt tolv olika avtal.

– Det stämmer att de blir kunder i och med att de loggar in. Men de kan klicka upp avtalen och läsa dem innan de gör det, säger Björn Bringes.

En depåkund skriver i ett klagomål till FI: ”Ni får ursäkta mitt uttryck här MEN VAD I HELVETE ÄR DET SOM HÄNDER” och ”att någon ska kunna låsa mina tillgångar som jag inte känner eller valt känns för mig helt orimligt”.

En annan depåinnehavare skriver till samma myndighet: ”Ingen av oss är beredda att bli kund hos Alpcot. Vi avser inte att godkänna deras avtal (…). Våra depåer, som vi överhuvudtaget inte har en aning om var de befinner sig, är således helt låsta” och ”Hur skall vi förfara för att komma i besittning av våra medel, som utan vår medverkan eller godkännande, förts över till ett bolag som vi inte vill ha någon affärsförbindelse med.”

Allvarlig konsekvens

I ett brev till depåkunderna daterat 18 november nämner Björn Bringes i en halv mening att den som vill byta depåinsitut kan kontakta bolagets kundtjänst.

Men som framgår av klagomålen har det varit svårt att komma fram till bolaget: ”Kunderna försöker ta kontakt med Alpcot enligt bolagets instruktioner men inga svar erhålls.”

Under tiden kommer investerarna inte åt sin depå. En kund förklarar att det fått ”en allvarlig konsekvens” eftersom hen behöver göra ett uttag av likvida medel för att betala skatt och fakturor som förfaller inom kort.

– Vi har haft en extrem belastning på vår kundtjänst. Men den här veckan tror jag vi har kommit i kapp och betat av alla gamla mejl, säger Björn Bringes.

 

Annons