Annons

Annons

Nordnets vinst minskar

Nischbanken Nordnets rörelseresultat minskade med 56 procent under första kvartalet och uppgick till knappt 44 miljoner kronor. “Vi gör fortsatt investeringar för att bygga det nya Nordnet och möjliggöra framtida tillväxt”, kommenterar vd:n Peter Dahlgren.

Rörelseintäkterna ökade med ökade med 5 procent och uppgår till 340,8 miljoner kronor under det första kvartalet 2018, jämfört med 323,8 miljoner kronor under samma period i fjol.

Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgick till 287,2 miljoner kronor, jämfört med 214,6 miljoner kronor under första kvartalet i fjol.

“Förklaringen är främst ökade koncerngemensamma kostnader. I den posten ingår kostnader relaterade till en omstrukturering av verksamheten med ett ökat fokus på automatisering, IT-utveckling och digital närvaro i olika kanaler. Även marknadsföringskostnader och utökad personalstyrka inom försäljning ökade jämfört
med första kvartalet föregående år”, skriver bolaget i rapporten.

Annons

Annons

Rörelseresultatet minskade med 56 procent till 43,6 miljoner kronor, jämfört med 99,6 miljoner kronor under första kvartalet 2017.

Periodens resultat efter skatt minskade med 61 procent och uppgick till 31,8 miljoner kronor, jämfört med 81,0 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,5 procent vid utgången av första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 17,4 procent vid årsskiftet.
 
Kundbasen ökade med 18 procent till 698 500 kunder vid utgången av kvartalet, jämfört med  593 600 kunder ett år tidigare.

Nettosparandet uppgår till 11,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 3,6 miljarder kronor ett år tidigare.

“Nordnet kan för tremånadersperioden januari-mars uppvisa de högsta underliggande intäkterna någonsin för ett enskilt kvartal, 341 miljoner kronor. Samtidigt är vår kostnadsnivå på en högre nivå än tidigare, vilket gör att vårt rörelseresultat för perioden stannar på knappt 44 miljoner. Vi gör fortsatt investeringar för att bygga det nya Nordnet och möjliggöra framtida tillväxt. Det handlar bland annat om att förstärka vår analytiska kapacitet och utveckla förmågan att bättre förstå våra kunder; insikter som vi omsätter i produktutveckling och kommunikation. Investeringar har under kvartalet också gjorts i vår tekniska plattform, marknadsföring och system för proaktiv kommunikation i syfte att inspirera våra kunder till bättre investeringar”, skriver Peter Dahlgren i sin vd-kommentar till rapporten.

Under kvartalet flyttade Nordnet huvudkontoret till nya lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons