Bank

Nordnets nettovinst ökar över 200 procent

Nordnets vinst ökar under det tredje kvartalet med stöd av tillväxt i kunder. Sparkapital och utlåningen når rekordnivåer.

Publicerad 2019-10-25

Nettovinsten ökar med 207 procent till 81 miljoner kronor under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. 

– Bakom siffran ligger en bibehållen kostnadsnivå samt en stabil tillväxt i kunder och sparkapital, vilket ger en högre intäktsbas, säger Lars-Åke Norling, ny vd på Nordnet sedan början av september. 

– Samtliga våra marknader uppvisar tvåsiffrig kundtillväxt på årsbasis, och för Nordnet som helhet uppgår ökningen av nya sparare de senaste tolv månaderna till 19 procent, fortsätter Lars-Åke Norling. 

Nordnet hade 882 000 kunder per den sista september, jämfört med 855 000 vid början av det tredje kvartalet. Sparkapitalet har samtidigt ökat till rekordhöga 365 miljarder kronor från 354 miljarder kronor. 

Även utlåningen - som omfattar värdepappersbelåning, privatlån och bolån - har nått en rekordnivå och uppgick till 14,9 miljarder kronor vid slutet av september. 

 

Platsannonser