Annons

Annons

martin-ringberg.jpg

Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Nordnet vill förenkla för startupinvesterare

Skattedelen kan bli tung för investerare i startupbolag. Men Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet, hoppas att bankens nya kapitalsförsäkring för onoterade värdepapper ska ändra på situationen.

Som Realtid kunde berätta på måndagsmorgonen lanserar Nordnet en kapitalförsäkring för onoterade värdepapper. Syftet är att göra det möjligt för entreprenörer och investerare i startup-företag att undvika traditionell beskattning på vinst och utdelning.

– Investerare som går in tidigt i bolag anser att skattedelen kan bli rätt tung för dem. Med den här tjänsten har vi hittat en lösning som gör att de slipper den 30-procentiga skatten vid försäljning efter en notering, och istället betalar en låg årlig schablonskatt, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet till Realtid.

Utmaningen har tidigare varit att det är svårt att sätta en korrekt värdering på onoterade innehav, vilket behövs för att skattesatsen ska bli korrekt.

Annons

Annons

– Aktier måste värderas korrekt för att kunna förvaras i en kapitalförsäkring. För onoterade aktier är det en utmaning, eftersom de inte handlas på en börs. Den frågan har vi löst tillsammans med vår samarbetspartner Kaptena, som ansvarar för värderingen av innehaven.

Martin Ringberg hoppas att den här tjänsten kommer att bidra till att mer kapital investeras i nya affärsidéer, och att det kan bli en språngbräda till fler framgångsrika svenska företag.

– För att fler företag ska utvecklas måste investerarna få rätt förutsättningar. Jag ser vår nya tjänst som en liten pusselbit i ekosystemet kring startups. Med den här lösningen blir det lättare och mer attraktivt för investerare och entreprenörer att satsa pengar i nya spännande bolag.

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons