Lars-Åke Norling, Nordnets vd. Foto: Nordnet
Lars-Åke Norling, Nordnets vd. Foto: Nordnet
Börs

Nordnet värderas till 22 miljarder

Första dag för handel för Nordnet på Nasdaq förväntas bli den 25 november.

Uppdaterad 2020-11-17
Publicerad 2020-11-16

Första dag för handel förväntas bli den 25 november.  Det slutliga priset i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 88 – 104 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i nolaget om cirka 22 000 – 26 000 miljoner kronor. Det slutliga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande samma dag som aktien noteras. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet består av 94 000 000 befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 38 procent av det totala antalet utestående aktier, och kommer att erbjudas av Nordic Capital, Öhman Intressenter.

För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har Nordic Capital och Öhman Intressenter åtagit sig att sälja ytterligare högst 14 100 000 befintliga aktier, vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet totalt 108 100 000 aktier, vilket motsvarar cirka 43 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer de största aktieägarna direkt efter erbjudandets fullföljande att vara Öhman Intressenter (cirka 22 procent av det totala antalet utestående aktier i Nordnet), Nordic Capital (cirka 9 procent) och Premiefinans K. Bolin Aktiebolag (cirka 9 procent).

Därutöver kommer medlemmar av familjen Dinkelspiel eller närstående till dessa, att äga cirka 14 procent av aktierna, medan det sammanlagda aktieägandet innehas av koncernledningen kommer att uppgå till cirka 2 procent.

Bolaget, säljande aktieägare, styrelseledamöter och koncernledningen har ingått sedvanliga åtaganden om lock-up till förmån för Joint Global Coordinators under en period om 180 dagar från den första dagen för handel (för de Säljande aktieägarna och bolaget) respektive 365 dagar från den första dagen för handel (för styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen). I tillägg har Nordnets vd ingått ett åtagande om lock-up till förmån för bolaget omfattandes en period om 24 månader från den första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.  

–Vi har sett ett mycket stort intresse för Nordnets kommande notering, både från nordiska och internationella investerare, och det känns därför väldigt kul att nu publicera vårt prospekt. Det är uppenbart att investerare ser styrkan i Nordnets marknadspotential, starka nordiska position och skalbarheten i affären. Noteringen på Nasdaq Stockholm är ett naturligt nästa steg för Nordnet och vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet, i en skriftlig kommentar.

–Med noteringen på Nasdaq Stockholm inleder vi en ny och spännande fas i Nordnets historia, efter att bolaget under fyra år i privat ägo har genomgått en omfattande transformation och modernisering. Vi grundade Nordnet i mitten av nittiotalet och kommer att förbli den största ägaren och vara fortsatt djupt engagerade i bolaget även i framtiden. Att genom en börsnotering bredda basen av aktieägare och kunna erbjuda såväl privatsparare som institutioner möjligheten att investera i vårt bolag, tror jag kommer att stärka vår verksamhet ytterligare. Vi välkomnar nya aktieägare att vara med i nästa fas i vår utveckling, säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet, representant för Öhmangruppen, huvudägare i Nordnet.

Preliminär tidplan                                                                                                                             

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland 16 – 23 november 2020

Anmälningsperiod för institutionella investerare 16 – 24 november 2020

Offentliggörande av slutligt pris i erbjudandet 25 november 2020

Första dag för handel 25 november 2020

Likviddag 27 november 2020

I samband med erbjudandet kommer Carnegie att agera som stabiliseringsmanager och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på Nordnets aktie (inkluderat att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden) under upp till 30 dagar från den dag då priset i erbjudandet offentliggörs. 

Rådgivare
Carnegie, Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan Securities plc är Joint Global Coordinators. ABG Sundal Collier AB, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, DNB Markets och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Bookrunners.

Nordnet kommer att vara exklusiv distributör till allmänheten i Norden. STJ Advisors är noteringsrådgivare till bolaget och de säljande aktieägarna. Cederquist och Latham & Watkins är legala rådgivare till bolaget och White & Case är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

 

Platsannonser

Logga in