Martin Ringberg, Sverige-chef på Nordnet
Martin Ringberg, Sverige-chef på Nordnet
Bank

Nordnet storsatsar på digital försäkringsrådgivning

Nordnet digitaliserar sin rådgivning för försäkringsförmedling. Enligt Sverigechefen Martin Ringberg sparar det 30 minuter per rådgivningstillfälle i minskad administration.

Publicerad 2019-09-12

Nordnet har lanserat ett digitalt rådgivningsverktyg för försäkringsförmedling i syfte att effektivisera sin rådgivning och underlätta efterlevnad av regelverket för försäkringsförmedling. 

Nordnets Sverige-chef Martin Ringberg, vad innebär detta i ekonomisk termer för er?

– Jag bedömer att vi i tid sparar cirka 30 minuter per rådgivningstillfälle i minskad administration. Rent ekonomiskt har vi gjort en stor investering för att digitalisera kundupplevelsen vad gäller försäkringsrådgivning och det är för tidigt att idag säga när denna kommer att återbetala sig i kronor och ören. 

Han säger att projektet handlar om att förbättra kundupplevelsen och att få ett mer effektivt flöde. 

– Tidigare fyllde vi i mycket uppgifter om kundens situation manuellt, men vi har nu möjlighet att mata in dessa i ett digitalt rådgivningsverktyg med fördefinierade frågor och kategorier. Kunder kan också underteckna formulär elektroniskt via mobilt bank-id.

Martin Ringberg säger att det nu är prioriterat att öka kvaliteten för kunderna och att för egen del att kunna lägga mer tid på att förstå kundens hela ekonomiska och försäkringsmässiga situation.

Även ur regelverkssynvinkel har det digitala rådgivningsverktyget fördelar:

– Vi har nu möjlighet att dokumentera kundens situation på ett bättre sätt än tidigare, och öka kvaliteten avseende sökbarhet och spårbarhet, säger Martin Ringberg. 

Nordnet, som 2017 köptes ut från börsen av Öhman och Nordic Capital, har tidigare sagt att toppen på sin investeringscykel nåddes förra året. 

Platsannonser