Bank

Nordnet stärker balansräkningen

Nischbanken Nordnet har emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner kronor.

Camilla Jonsson
Publicerad 2019-03-15

–Vi gör den här transaktionen av flera olika anledningar. För det första vill vi optimera kapitalstrukturen och stärka vårt primärkapital. För det andra ökar vi vår möjlighet till fortsatt tillväxt, säger Anders Danielsson, tf vd på Nordnet.

– Nordnet är en bank som växer snabbt vad gäller sparkapital, kunder och utlåning. Dessutom ska vårt förvärv av Netfonds slutföras inom kort, förutsatt godkännande av norska Finanstilsynet,

Obligationerna kommer inom tre månader att noteras på Nasdaq Stockholm och har evig löptid. Första möjliga inlösen är efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent.

 

 

Platsannonser