Börs

Nordnet rustar för notering

Nordnets ägare, Öhmangruppen och Nordic Capital, har beslutat genomföra en strategisk översyn, inklusive utvärdering av förutsättningarna för en möjlig börsnotering.

Uppdaterad 2020-09-02
Publicerad 2020-09-01

Målsättningen är att ge Nordnet bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Inget beslut har tagits och marknaden kommer att informeras om och när sådant beslut tas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nordnet noterades på Stockholmsbörsen 1999. 2016 genomförde ägarna för Nordnet ett gemensamt offentligt uppköpserbjudande varefter bolaget avnoterades. Under tiden i privat ägo har väsentliga investeringar genomförts i verksamheten med ambitionen att skapa en plattform i världsklass för sparande och investeringar med fokus på marknadsledande användarvänlighet, tillgänglighet, pris och produkterbjudande. Den 24 juli 2020 offentliggjorde Nordnet resultatet för första halvåret 2020 och redovisade rekordsiffror, inklusive en årlig tillväxt av kunder och sparkapital på 25 procent respektive 20 procent. I slutet av andra kvartalet 2020 hade Nordnet totalt 1 070 000 kunder på de nordiska marknaderna med sammanlagt 425 miljarder kronor i sparkapital.

– Vårt mål är att bygga en plattform i världsklass för sparande och investeringar. Denna ambition gäller både för hur vår digitala butik är strukturerad och vad som finns på hyllorna. Jag är stolt över att det vi har åstadkommit hittills när det gäller utveckling av nya digitala gränssnitt och breddning i produkterbjudande har resulterat i att rekordmånga privatsparare nu väljer Nordnet som sin finansiella partner, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet i en kommentar.

–Drivna av missionen att demokratisera sparande har Nordnet en lång historia av att utmana traditionella strukturer genom innovation, och att ge privatspararna tillgång till samma verktyg och information som proffsen. Tillsammans har vi uppfyllt många av de målsättningar vi satte upp 2016, och tiden är nu mogen att se över olika framtida strategiska alternativ, inklusive en möjlig börsnotering. Som grundare och långsiktig ägare ser vi fram emot att fortsätta ta aktiv del i Nordnets spännande resa in i framtiden, säger  Tom Dinkelspiel, ordförande för Nordnet och representant för bolagets största ägare Öhmangruppen.

– Under de senaste fyra åren har ägarna gjort stora investeringar i Nordnet i syfte att bygga en nordisk digital plattform med en kundupplevelse i världsklass. Vi kan nu se resultatet av denna transformation genom att Nordnet har uppnått en ny nivå för tillväxt av kunder och sparkapital, och befäst sin position som Nordens ledande digitala bank för sparande och investeringar, säger Christian Frick, Partner, Nordic Capital Advisors.

Platsannonser

Logga in