Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Tesla. Foto: Respektive företag
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Tesla. Foto: Respektive företag
Fonder

Nordnet: Aktiva fonder väljer bort Tesla

Av åtta aktivt förvaltade aktiefonderna med fokus på USA som finns hos svenska fondbolag är det bara två som investerat i Tesla, det visar en sammanställning av Nordnet.

Publicerad 2020-11-19

Tesla tas upp i S&P 500, vilket fick aktien att rusa över 11 procent.  Att aktien kommer med i indexet innebär att stora fonder som följer S&P 500 nu måste köpa aktier i bolaget. Därmed kommer det bli ett köptryck när förvaltare ska in. Uppdateringen sker den 21 december.

– Man kan konstatera att många aktiva förvaltare väljer bort Tesla. Av de åtta aktivt förvaltade aktiefonderna med fokus på USA som finns hos svenska fondbolag som jag kollat på är det bara två som investerat i Tesla, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Däremot återfinns Tesla redan nu flitigt i indexfondernas portföljer, trots att bolaget ännu inte ingår i S&P 500. Detta eftersom många indexfonder med fokus på USA följer MSCI USA, och där ingår Tesla redan med 1 procent.

– Det finns dock några fonder som idag inte innehar Tesla, men som följer just S&P 500 och som därmed kommer beröras av indexförändringarna. Hit hör Länsförsäkringar USA Indexnära och Nordnet Indexfond USA. Eftersom Tesla väntas utgöra cirka 1 procent av S&P 500 är det vad sparare i dessa fonder bör vänta sig. 

Indexfonder där Tesla redan idag är ett innehav: 

 • SPP USA, MSCI USA Tesla 1 procent
 • DNB USA Indeks, MSCI USA, Tesla 1 procent
 • Skandia Nordamerika Exponering, MSCI North America, Tesla 1 procent
  SEB Hållbar USA Indexnära, MSCI USA, Tesla 1 procent
 • Amundi, MSCI USA, Tesla 1 procent
  Öhman Etisk Index, MSCI USA, Tesla 1 procent

Indexfonder där Tesla inte finns idag, men kommer bli ett innehav:

 • Nordnet Indexfond USA, S&P 500 
 • Länsförsäkringar USA Indexnära,S&P 500

Indexfonder där Tesla inte finns idag:

 • Handelsbanken USA Index Criteria (Solactive ISS ESG Screened USA)

Aktivt förvaltade USA-fonder som valt bort Tesla:

 • Swedbank Robur USA 
 • Länsförsäkringar USA Aktiv 
 • Odin USA 
 • Skandia USA 
 • Handelsbanken Amerika Tema 
 • Nordea North American Stars 

Aktivt förvaltade USA-fonder som investerat i Tesla:

 • AMF Aktiefond Nordamerika (2 procent)
 • SEB Nordamerikafond (0,1 procent)

Källa: Fondernas halvårsredogörelser, månadsrapporter, fondinformation.

Klart är att förväntningarna på bolaget har varit helt otroligt stora.

– Nu har Tesla momentum till följd av indexinkluderingen, men som sparare tror jag man tjänar på att lyfta blicken. Vart är vi på väg i termer av fokus på tillväxt eller värde? Någon definitiv sektorrotation har inte skett, och låga räntor gör att bolag med tillväxt längre fram kommer att fortsätta premieras. Men kanske kan vaccinet, när det väl är här, göra att skillnaden mellan värdebolag och tillväxtbolag åtminstone minskar lite, säger Frida Bratt.

Platsannonser

Logga in