Juridik

Nordiskt samarbete mot konkurrensbrott vässas

Regeringen har lagt fram en proposition som ger konkurrensmyndigheterna i de nordiska länderna utökade möjligheter att samarbeta mot konkurrensbrott. Det nya avtalet öppnar för gemensamma gryningsräder.

Uppdaterad 2018-04-03
Publicerad 2018-04-03

Propositionen som regeringen beslutat om ger konkurrensmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge utökade möjligheter att samverka genom ett nytt avtal om nordiskt samarbete i konkurrensfrågor.

Det nya nordiska avtalet kommer underlätta utredningar som rör företagskoncentrationer, karteller och missbruk av en dominerande ställning där konkurrenter, kunder och leverantörer bedriver verksamhet i andra nordiska länder eller över gränserna, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Jag välkomnar att myndigheterna får dessa förbättrade möjligheter att samarbeta och till exempel genomföra gryningsräder. Det är bra att också Finland nu ingår i samarbetet, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Avtalet ersätter ett tidigare avtal från 2003 och innebär att konkurrensmyndigheternas befogenheter utökas från underrättelser och utbyte av information till att också avse bistånd med inhämtande av information och inspektioner hos företag.

Platsannonser