FinansNyhet

”Nordiska företag vinnare på ESG-trend”

Publicerad

Blackrocks besked i januari att hållbarhet kommer att prägla kapitalförvaltarens investeringsstrategi har fått intresset för hållbara investeringar att öka kraftigt trots coronakrisen.

Camilla Jonsson

Johan Öberg.

I Boston Consulting Groups rapport ’What Companies Can Learn from World Leaders in Societal Impact’ har mer än 8 000 företag världen över analyserats, däribland drygt 400 nordiska företag. Analysen visar att nordiska företag presterar bättre än företag från andra regioner när det gäller att skapa positiva samhällseffekter. Enligt BCG-rapporten ligger 65 procent av de nordiska företagen i den högsta percentilen utifrån hållbarhetsmåttet ESG.

– Nordiska företag är väl positionerade för att dra större nytta av det ökade intresse som Blackrock-effekten innebär, säger Johan Öberg, Managing Director och Senior Partner på BCG och pekar ut nordiska företag som vinnare på trenden.

Annons

Det var i januari som Larry Fink, vd för världens största kapitalförvaltare Blackrock, informerade portföljbolagens ledningar att hållbarhet kommer att vara vägledande för Blackrocks investeringsbeslut. Brevet fick stort genomslag och har inneburit ett växande intresse för att implementera ESG (Environmental, Social and Governance) som verktyg för att mäta företags påverkan på miljö, samhälle och bolagsstyrning – ett område där nordiska företag länge varit ledande.

– Pandemin innebär förstås att många företag tvingats prioritera om. Däremot ser vi inte att den långsiktiga inriktningen mot hållbara investeringar har förändrats, säger Johan Öberg.

– Nordiska företag och investerare ligger redan före i ESG-kurvan. Det växande intresset för hållbara investeringar gör att nordiska företag blir än mer attraktiva att investera i. Det gynnar också nordiska PE-bolag som länge arbetat med ESG som en del av sin investeringsprocess, säger Johan Öberg.

Annons
Annons