Pangea
Transaktionsvolymen i Norge första halvåret 2021 ökade med 171 procent jämfört med samma period 2020.
Fastigheter

Nordiska fastighetsmarknaden på all-time-high

De nordiska fastighetsmarknaderna satte ett nytt banbrytande transaktionsrekord på 29 miljarder euro under första halvåret 2021.

Uppdaterad 2021-06-24
Publicerad 2021-06-24

Volymen är 75 procent högre än samma period förra året och den högsta nivå som någonsin registrerats under årets första sex månader. I Sverige och Norge har volymerna mer än fördubblats från förra året, enligt nya siffror från fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners.

– De nordiska fastighetsmarknaderna är mer aktiva än någonsin tidigare och under det senaste decenniet har den nordiska transaktionsvolymen bara varit över 45 miljarder euro en gång under 2019. Första halvåret är också normalt svagare än andra halvåret, så vi är på väg mot en imponerande volym långt över 50 miljarder euro för 2021 , säger Mikael Söderlundh, forskningschef och partner på Pangea Property Partners i en skriftlig kommentar.

Sverige och Norge dubblar
Landsmässigt ökade transaktionsvolymerna i Sverige och Norge med 101 respektive 171 procent jämfört med första halvåret förra året. Volymen i Danmark ökade med 45 procent medan volymen i Finland minskade med 35 procent. Antalet affärer på den finska marknaden ökade dock med 31 procent. Det totala antalet transaktioner på den nordiska fastighetsmarknaden var 37 procent högre under första halvåret 2021 och den genomsnittliga transaktionsstorleken var 46 miljoner euro.

Internationella aktörer investerade netto 4,6 miljarder euro i regionen under första halvåret 2021. Utländska köpare stod för 27 procent av volymen, medan utländska säljare stod för 12 procent.

Pangea Property Partners ser också en stark trend bland nordiska fastighetsinvesterare att investera i grannländerna. 

Kontor var det största fastighetssegmentet under första halvåret 2021 och svarade för 26 procent av volymen, tätt följt av bostäder som svarade för 24 procent. Andelen logistikavtal var 17 procent, en betydande ökning från 12 procent förra året.

De största fastighetstransaktionerna i Norden under första halvåret 2021 var:

Corems förvärv av 89,1 procent av aktierna i Klövern (58,3 miljarder SEK) 
Balders förvärv av Asset Buyout Partners i Norge (9,0 miljarder norska kronor) 
SBB: s förvärv av Offentliga Hus (9,3 miljarder kronor)
Hemvists förvärv av en bostadsportfölj i Sverige (5,4 miljarder kronor)
Blackstones förvärv av en lagerportfölj i Sverige (5,0 miljarder SEK)
Aurora Eiendoms förvärv av fem köpcentra i Norge (4,8 miljarder norska kronor)

Under första halvåret 2021 har Pangea Property Partners genomfört mer än 50 transaktioner och haft rådgivande mandat över hela Norden med ett underliggande fastighetsvärde över 4,0 miljarder EUR. Till exempel rådgav företaget HitecVision vid försäljning av Asset Buyout Partners till Balder till 9,0 miljarder norska kronor, efter avdrag för uppskjuten skatt, i den största fastighetstransaktionen i Norge sedan 2015. Dessutom fungerade Pangea som finansiell rådgivare, skuldrådgivare och gemensam bookrunner i skapandet av Aurora Eiendom, ett nytt köpcentrumföretag med en ursprunglig portfölj på 4,8 miljarder norska kronor. Pangea var också aktiv i skapandet av det svenska börsnoterade fastighetsbolaget Randviken.

Pangea har senaste året expanderat med 30 procent, organiskt. Man har också etablerat Pangea Project Finance, nästa initiativ Pangea Debt Advisory kommer igång i augusti i år.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in