FinansNyhet

Nordiska banker satsar på gemensam KYC-infrastruktur

Danske Bank, Handelsbanken, DNB Bank, SEB och Nordea undersöker möjligheterna till att skapa en nordisk KYC-infrastruktur för hantering av bland annat kunddata. Foto: Montage av pressbilder
Publicerad

DNB Bank, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken och SEB vill skapa en gemensam nordisk “känn din kund”-infrastruktur – för större företag. ”Målet är en öppen infrastruktur, precis som vi gjorde med Swish”, säger Frank Hojem, presschef på SEB, till Realtid.

David Gustavsson

Den planerade satsningen är en reaktion på bland annat EU:s nya dataskyddslag GDPR som infördes den 25 maj i år, men också en rad andra regleringar och myndighetskrav kring kundkännedom. Det ska bli ”en enhetlig, effektiv och tydlig funktion”, heter det.

Mats Olsson, presstales-
man, SHB. Foto: Press

– Kundernas data och bankernas hantering av den är en stor fråga och det finns ett allt mer ofattande regelverk som vi behöver leva upp till och dessutom effektivisera processerna kring. Och nu ska vi undersöka förutsättningarna för en gemensam infrastruktur, säger Mats Olsson, presstalesperson på Handelsbanken, till Realtid.se.

Annons

Enligt bankerna har kraven kring behandling av kunddata blivit allt viktigare i arbetet mot finansiell brottslighet. Men många bankkunder upplever att processerna är tidskrävande och saknar standardiserade format. Detta medför längre transaktionstider, ökad administration och risker, enligt bankerna.

– Processen kring kundkännedom är väldigt viktig del av bankernas verksamhet inte minst kopplat till att förhindra finansiell brottslighet, pengatvätt och terrorfinansiering. Vi ser att den här typen av frågor som handlar om säkerhet är bankgemensam och påverkar hela samhället. Samtidigt vet vi att många kunder upplever det här som väldigt krångligt och bökigt och man ska svara på många frågor. Det gäller kanske ofta i högre utsträckning företag, än privatkunder. Så vi kommer först att börja att jobba med lite större företag, säger Frank Hojem, presschef på SEB, till Realtid.se, och fortsätter:

Frank Hojem, presschef
SEB. Foto: Press

Annons

– Kraven från samhället och lagstiftningen ökar hela tiden på att banker ska ha bra koll på det här och då måste vi ha lösningar som är bra för kunderna och som är enkla att använda. Därför ser vi stor nytta i att göra det här tillsammans. En viktig poäng är att vi vill skapa en öppen infrstruktur som är öppen för andra att ansluta sig till precis som vi gjorde med Swish, så att det inte blir konkurrenssnedvridande, utan en infrastruktur för alla.

Planen är att starta ett gemensamt bolag med namnet Nordic KYC Utility. Bolaget ska utveckla ”gemensam effektiv, säker och kostnadseffektiv nordisk infrastruktur för kundkännedom”.

Bildandet av bolaget kräver godkännande i enlighet med Europeiska Kommissionens konkurrenslagstiftning. Det väntas vara etablerat under andra halvåret 2018.

Annons

Som Realtid.se tidigare berättat undersöker Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank, sedan i februari i år, också förutsättningarna för att skapa en gemensam nordisk infrastruktur för betalningar. Norden kan därmed bli första betalområde i världen för överföringar över landsgränser.

– Det är ett gemensamt betalningsinitiativ i Norden för att möjliggöra direktbetalningar mellan de nordiska länderna. Det är full fart på det projektet och under året görs en förstudie, säger Frank Hojem.

Annons