Finans

Nordic Capital: "Djupt beklagligt" om samgåendet inte blir av

Nordic Capital lämnar nu en kommentar efter storägarnas nej till sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff.

Uppdaterad 2016-12-12
Publicerad 2016-12-12

Efter att Intrum Justitias storägare AMF, SEB Fonder samt Lannebo Fonder meddelat att de säger nej till en sammanslagning med Lindorff går nu Nordic Capital ut i ett pressmeddelande och menar att det vore "djupt beklagligt" om denna affär skulle falla i slutskedet då den "skulle skapa betydande värde för alla aktieägare".

Nordic Capital skriver att avtalet om samgående mellan Intrum Justitia och Lindorff som ingicks den 13 november i år "var resultatet av omfattande förhandlingar och analyser inklusive en genomgång av de båda bolagen". Avtalet rekommenderades av en enig styrelse i Intrum Justitia men ytterst ska beslutet fattas av ägarna vid en extra bolagsstämma den 14 december.

Det framgår även av pressmeddelandet att vissa ägare har haft frågor kring delar av villkoren för det föreslagna samgåendet som de har önskat diskutera direkt med Nordic Capital. Nordic Capital skriver att det kunnat konstateras en stor samsyn kring den industriella logiken i dessa diskussioner.

–Nordic Capital har med SEB Fonder, AMF Pension och Lannebo Fonder fört ingående diskussioner om synen på de relativa värderingarna av de båda bolagen. I motsats till vad som framställts i media handlar skillnaderna om ett par procentenheter från den nivå där Intrum Justitias styrelse tecknade avtal med Nordic Capital. Nordic Capital är fortsatt beredda att diskutera med dessa aktieägare för att överbrygga den ringa skillnaden i synen på värdering. Det vore djupt beklagligt om en affär som skulle skapa betydande värde för alla aktieägare genom 0,8 miljarder kronor i synergier, vilket i sin tur skulle innebära en EPS-tillväxt om minst 75 procent inom 3–4 år, skulle falla i slutskedet, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Kristoffer Melinder poängterar även att ett antal ägare såväl utländska som svenska, har uttalat starkt stöd för den föreslagna transaktionen. De internationella rådgivarna ISS och Glass Lewis har rekommenderat sina kunder att rösta för ett samgående.

–Vi fortsätter att hålla dörren öppen för diskussioner men beslutet ligger hos de berörda aktieägarna i Intrum Justitia, fortsätter han.

Platsannonser