Bank

"Nordic blir den ultimata partnern"

Öhmangruppen och Nordic Capital lägger tillsammans bud på nätbanken Nordnet. "Det kommer att bli utmärkt för Nordnets kunder, aktieägare, personal och ledning att verka i privat miljö", säger Tom Dinkelspiel,  styrelseordförande i E. Öhman J:or till Realtid.

Uppdaterad 2016-10-25
Publicerad 2016-10-25

Öhmangruppen och Nordic Capital lägger bud på Nordnet genom NNB Intressenter och erbjudandet motsvarar en premie om 25 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016.

Öhmangruppen äger 62,7 procent av samtliga aktier i Nordnet och kommer om erbjudandet fullföljs tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB Intressenter.

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i E. Öhman J:or AB, menar att en avnotering är det bästa för Nordnet.

–Framtiden är utmanande för Nordnet på kort sikt men vi tror på banken långsiktigt. Det bästa för Nordnet framåt är att verka i privat miljö eftersom det kommer kräva betydande investeringar för att möta stora teknikförändringar och den ökade konkurrensen. Det här kommer bli utmärkt för Nordnets kunder, aktieägare, personal och ledning, säger Tom Dinkelspiel till Realtid.se.

Varför tillsammans med Nordic Capital?

–När vi kom fram till att det krävs stora investeringar i både teknik och kundupplevelser så gjorde vi den bedömningen att Nordic Capital blir den ultimata partnern att samäga Nordnet med. De är duktiga på förändringsprocesser och kan finansbranschen väl, säger Tom Dinkelspiel.

Vilken är den största utmaningen för nätbanker?

–Infrastrukturen behöver moderniseras med allt vad det innebär med systemutveckling och produktutveckling för att öka kundupplevelserna. Den allt snabbare digitaliseringen av bankmarknaden och fragmenteringen av industrin, i vardagligt tal fintech, ger vid hand att utvecklingen går allt fortare och kräver mer resurser. Det kommer därför att kräva stora investeringar framåt.

Gör konkurrenterna något som ni inte gör?

–Vi kör på i vårt spår och tror starkt på att utveckla pensionsområdet.

Ser ni några problem att få igenom budet?

– Vi tycker att budet är bra. Vi äger tillsammans med Nordic över 67 procent av bolaget och förväntar oss att budet går igenom.

Om budet går igenom kommer Öhmangruppen äga runt 61 procent och Nordic Capital resten.

Platsannonser

Logga in