FinansNyhet

Nordens största juristbyrå på väg till börsen

Fondias medgrundare Marianne Saarikko Janson och Fondia Sveriges vd Niclas Gottlieb. "Vi vill komma bort från gammalmodiga hierarkier. Det ska inte vara så att man känner att man inte är något värd när man ska träffa en jurist. Många byråer är så flashiga att de blir skrämmande", säger medgrundaren Marianne Saarikko Janson till Realtid.se. Foto: Fondia
Publicerad

Nordens största juristbyrå – Fondia – överväger en börsnotering på marknadsplatsen First North Finland. Om noteringen genomförs blir Fondia det första nordiska företaget inom den affärsjuridiska sektorn vars aktier blir upptagna till offentlig handel.

Miriam Istner-Byman

Varför vill ni börsnoteras?

– En notering innebär att vi får tillgång till kapital, vilket bidrar till att vi kan förverkliga vår tillväxtstrategi. Dessutom skulle en notering öka potentiella kunders kännedom om oss och stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare, säger Marianne Saarikko Janson, grundare av Fondia och Head of Commercial.

Niclas Gottlieb, Managing Director på Fondia i Sverige, instämmer och säger:

Annons

– Vår ambition är att driva på utvecklingen inom juristbranschen. Det vill vi även göra i fråga om en sådan här sak. Inom juristbranschen är det främmande att öppna upp sig och ta in externt kapital, men för oss känns det som ett naturligt steg att ta för att öka transparensen och erbjuda marknaden möjlighet att investera i den här typen av verksamhet. Det krävs visserligen mycket mod och vilja att ta ett sådant här steg, men vår förhoppning är att fler juridiska aktörer följer efter.

Dessutom tillägger Marianne Saarikko Janson att hon gärna ser att det blir en mångfald i ägarstyrningen, eftersom det driver på utvecklingen och nytänkandet.

– Det är inte tillräckligt att endast ha externa ledamöter i styrelsen. Ännu viktigare är det att ha ett externt ägande, för det är där makten ligger. Enbart en extern styrelse blir ofta inte så långlivad, eftersom det blir allt för lätt att bortse från avvikande åsikter, fyller Niclas Gottlieb i.

Annons

Finns det ett stort intresse på marknaden att investera i en affärsjuristbyrå?

– Juristbranschen upplevs som en lönsam, stabil och växande bransch. Många tycker att det är positivt att vi planerar att börsnotera oss medan någon enstaka kan vara skeptisk. Jag tror att vi med en offentlig notering får ytterligare en kvalitetsstämpel, säger Marianne Saarikko Janson.

Det ligger en dimma över juristbranschen, förklarar Niclas Gottlieb. Transparens, öppenhet och nytänkande är inte något som prioriteras.

Annons

– Med en offentlig notering följer ett krav på transparens och öppenhet, vilket jag tror att många av våra kunder uppskattar. Med ökad transparens blir våra tjänster mer förutsägbara, vilket gör att kunden känner sig tryggare. Kunder och andra aktörer vill jobba tillsammans med företag som ligger i tiden och vill utvecklas tillsammans med dem. En notering innebär också ett marknadskrav på ständig utveckling och förnyelse. Fondia är ett affärsdrivet företag som hela tiden strävar efter att bli lite bättre och ännu mer kundanpassad i sin affärsjuridik. Det visar också att det går att kombinera utveckling och digitalisering med kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Därför har en notering ett starkt signalvärde.

Varför tror ni inte att fler i branschen väljer att börsnotera sig?

– Advokatbyråer är förhindrade att ta in externt kapital, men som juristfirma står vi utanför Advokatsamfundet. Vi är därmed betydligt friare när det kommer till att bestämma vårt ägarstyre eller sammansättningen i vår styrelse, säger Niclas Gottlieb.

Även storleken spelar in, förklarar han.

– Fondia har drygt 100 anställda och vi är därmed Nordens största juristfirma. En offentlig notering kräver att man kommer upp i ett visst värde för att det ska bli en tillräcklig omsättning och likviditet i aktien. Eftersom många juristbyråer saknar den storleken är de förhindrade att börsnotera sig.

Ett tredje skäl som gör det möjligt för Fondia att notera sin aktie är att byrån inte är personberoende, förklarar Marianne Saarikko Janson.

– Vår affärsmodell bygger på att våra kunder är knutna till byrån och inte till en viss jurist. Det bidrar förhoppningsvis till att marknaden vill investera i byrån.

Innebär en börsnotering några risker?

– Har man total transparens innebär det givetvis att även mindre smickrande uppgifter blir transparenta. Men, jag tror att man har mer att vinna på att vara transparent än tvärtom. Man måste helt enkelt våga acceptera att det finns risker för att utvecklas, säger Niclas Gottlieb.

Behövs det en ökad transparens i branschen?

– Absolut. I samhället ställs det allt högre krav på transparens och då kan det inte finnas en enskild bransch som inte är det. Transparens är otroligt viktigt för förtroendet, inte minst för kunder som får vetskap om vad de egentligen betalar för, säger Niclas Gottlieb.

Hur ser ni på framtiden?

– Vår ambition är att bli en stor etablerad och välkänd spelare på marknaden och ett alternativ till de mer traditionella aktörerna. Vårt koncept bygger på en unik abonnemangsmodell som vi kallar LDaaS det vill säga Legal Department as a Service. Det vill vi gärna göra tillgängligt för kunder på nya marknader. Därför är vårt mål att bli dubbelt så stora i Sverige jämfört med Finland och att på sikt expandera utanför Norden, avslutar Marianne Saarikko Janson.

Annons