Finans Nyhet

Nordeas vinst högre än väntat

Publicerad

Bankkoncernen Nordea redovisar en rörelsevinst på 728 miljoner euro för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 587 miljoner euro för motsvarande period 2004.

Analytiker hade i genomsnitt räknar med en vinst på 682 miljoner euro, enligt Reuters sammanställning.

Räntenettot steg till 920 miljoner euro, från 875 miljoner euro, och avgifts- och provisionsnettot ökade till 469 miljoner euro, från 443 miljoner euro.

De totala intäkterna steg till 1.601 miljoner euro, från 1.450 miljoner euro, medan kostnaderna ökade till 896 miljoner euro, från 865 miljoner euro.

Annons

Kreditförlusterna steg till 23 miljoner euro, från 2 miljoner euro.

Den aktuella marknadstrenden med volymtillväxt och hård konkurrens väntas fortsätta, enligt Nordea.

Volym- och intäktsökningen är högre än vad Nordea spådde när de ekonomiska målen sattes upp i november 2004. Det pressar även upp kostnaderna, som dock för helåret 2005 väntas förbli oförändrade.

Annons

Inget tyder på en försämring av låntagarnas kreditkvalitet, enligt banken.

Lars G Nordström, Nordeas vd och koncernchef, anser att resultatet för årets nio första månader är starkt och pekar på att avkastningen på eget kapital ligger över målet.

”Intäkterna ökar med 9 procent och trots en betydligt högre aktivitetsnivå har vi klarat av att hålla kostnaderna i stort sett oförändrade. Affärsvolymerna fortsätter att öka kraftigt och vi ska fortsätta att tillvarata lönsamma tillväxtmöjligheter samtidigt som den strikta risk- och kostnadskontrollen bibehålls”, skriver han i delårsrapporten.

Annons

TT

Annons