Nordea, EIF, Peter Dalmalm
"Genom ett avtal med EIF kan vi nu erbjuda krediter till små och medelstora företag på upp till 125 miljoner kronor, från 25 punkters rabatt. Totalt handlar det om en pott på 4 miljarder kronor", säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea i Sverige.   Foto (montage): TT och Nordea
Bank

Nordeas nya gröna giv – får garanti på 4 miljarder från EIF

Nordeas låneportfölj ska bli grönare och nu tar storbanken hjälp av Europeiska investeringsfonden.  ”Vi erbjuder totalt 4 miljarder kronor i billigare, gröna lån till små och medelstora företag”, säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea i Sverige.   

Uppdaterad 2021-09-15
Publicerad 2021-09-15

Storbankernas fondbolag tvingades ut på banan först när såväl privatsparare som institutionella placerare började efterfråga grönare fonder.   

Fondbolagens hållbarhetsarbete har också varit relativt enkelt att sätta luppen på för miljöorganisationer och media – jämfört med att granska slutna bankers utlåning som skyddas av banksekretessen.   

Och samtidigt som mycket skett på tillgångssidan ligger den stora delen i banksystemet – skuldsidan – efter. Men även bankernas utlåningsportfölj ska nu pö om pö bli grönare.   

Nordeas delmål är en minskning av koldioxidutsläppen från utlåningen och investeringsportföljerna med 40 till 50 procent till 2030. 2050 ska bankens vara koldioxidneutral.   

Det rykande färska samarbetet med Europeiska investeringsfonden, EIF, är ett steg i den riktningen.   

– Genom ett avtal med EIF kan vi nu erbjuda krediter till små och medelstora företag på upp till 125 miljoner kronor, från 25 punkters rabatt. Totalt handlar det om en pott på 4 miljarder kronor, säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea i Sverige.   

Samarbetet fungerar så att EIF ställer ut en kreditgaranti till Nordea som därmed får en lägre finansieringskostnad när storbanken lånar upp på marknaden.   

 – Pengarna ska möjliggöra för många mindre bolag att påbörja sin omställningsresa. Det är viktigt att även småföretag får resurser till att ställa om, säger Peter Dalmalm 

De gröna lånen ska vara i linje med EU:s nya taxonomi och främja omställningen till koldioxidsnål och klimatvänlig tillväxt. Det kan bland annat handla om investeringar i förnybar energi, energieffektivisering, miljövänliga transporter eller förhindrande av föroreningar.   

– Företag är väldigt intresserade av att ge ut gröna obligationer och ta upp gröna lån – det blir något av en grön stämpel. Men då måste de också jobba med att ställa om.  

Hur säkerställer ni att företagen håller vad de lovat?  
– Banker är väldigt duktiga på siffror och på att mäta utifrån uppsatta kriterier. Resultatet av våra årliga uppföljningar kommer vi också att rapportera in till EIF.  

Peter Dalmalm säger sig vara intresserad av att utvidga samarbetet med EIF om gröna lån, om projektet slår väl ut.

– 4 miljarder är en bra start för att se hur det hela fungerar. Jag skulle tro att det finns ett större utrymme om man märker att det här initiativet fungerar bra.   

Platsannonser

Logga in